banner
banner

Medya Lokum | Biga Haberleri

banner

ÇOMÜ öğretim elemanı alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alabilmek için 25 Haziran tarihinde ilana çıktı. Başvurular resmi ilanda yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak alınacak. Biga İİBF’ne de toplam 5 öğretim elemanı alınacak.

ÇOMÜ öğretim elemanı alacak
29 Haziran 2020 - 18:18
banner

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alabilmek için 25 Haziran tarihinde ilana çıktı. Başvurular resmi ilanda yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak alınacak.

ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından açılan öğretim görevlisi alım ilanında; “Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/ mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.) Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır” ifadelerine yer verildi.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne 1’i profesör ve 1’i doçent olmak üzere 3, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne 1’i doçent olmak üzere 2 öğretim elemanı alınacak.

İlanda hangi fakülte ve bölüme hangi ünvanlarda ve hangi şartlarda öğretim elemanı alınacağı ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
1ULUSLARARASI İLİŞKİLERULUSLARARASI İLİŞ. VE AV.BİR.1Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik derecesine sahip olmak. Dış politika analizi, küresel tehditler, bölgesel sorunlar ve Türk dış politikası
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2ULUSLARARASI İLİŞKİLERSİYASİ TARİH11Siyasi tarih alanında milliyetçilik ve kimlik politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
3BANKACILIK VE FİNANSBANKACILIK VE FİNANS11Döviz kuru açıklama modelleri, politik, finansal ve parasal istikrar konularında çalışma yapmış olmak.
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
4ENERJİ YÖNETİMİENERJİ YÖNETİMİ11Eksenel tabakalı fonksiyonel derecelendirilmiş kirişler üzerine doktora
yapmış olmak, fotovoltaik ve yüzey pürüzlülüğü konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
5DENİZ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİDENİZ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ1Kafes balıkçılığında bakır alaşımlı ağ teknolojisi konusunda araştırmalar yapmış olmak.
6DENİZ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİDENİZ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ1Tütsülenmiş su ürünlerinde bilgisayarlı görüntüleme teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
7KLİNİK BİLİMLERPEDODONTİ11Büyükazı-kesici hipomineralizasyonu görülen dişlerde cam iyonomer materyalin başarısını değerlendiren çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
8EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRET.11İnformal eğitimde yabancılaşma, eğitimde epistemik özgürlük-şiddet ilişkisi, medya okuryazarlığı konularında çalışmaları bulunmak.
Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak.
9EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ1Doçentliğini ilgili alanda almış olup, gelişmekte olan ülkelerde eğitim politikaları, eğitimde risk ve kriz yönetimi, uluslararası sınavlar
konularında çalışmaları olmak.
10EĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE PSİ.DANIŞMANLIK11Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentlik ünvanını almış olmak ve Çevrimiçi (Online) Psikolojik Danışma konusunda çalışmaları
bulunmak.
11GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİRESİM-İŞ EĞİTİMİ11Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak, Sanatçı Belleği ve Resimde Otobiyografik Anlatılar, Postmodern sanatta zaman konusu ve Modern Resim Sanatında Kadın Figürüne Yönelik Anti-Estetik
Yaklaşımlar konularında çalışmaları bulunmak.
12TÜRKÇE VE SOS. BİL. EĞİTİMİTÜRKÇE EĞİTİMİ11Türkçe öğretiminde kaynak metinler, dijital okuryazarlık, diksiyon ve konuşma eğitimi, okuma, okuma tür ve stratejileri ve dil öğrenmede
başarılı olma konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
13BİYOLOJİEKOLOJİ11Doktora ve Doçentliğini Ekoloji alanında almış olmak, fitoplankton
kommunite, büyüklük yapısı ve stokiyometresi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14FİZİKMATEMATİKSEL FİZİK11Unimodular gravitasyon teorileri ile ilgili çalışmaları olmak.
15MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GEN.GEN MÜHENDİSLİĞİ11Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Alanında almış olmak,
ve Glikanların Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
16MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GEN.GENETİK11Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Alanında almış olmak
ve bitki patojeni farklı fungal türlerde popülasyon genetiği, moleküler filogeni ve fungal türleşme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
17TEMEL İSLAM BİLİMLERİİSLAM HUKUKU1Meşhur sünnetin dindeki yeri, Suudi Arabistan’ın yargı sistemi üzerine çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
18GAZETECİLİKBİLİŞİM11Doçentliğini Gazetecilik ve Medya çalışmaları alanından almış olmak. Sosyal medya, problemli internet kullanımı, dijital ortamlarda katılımcı siyasal mizah ve medya siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
19BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR DONANIMI11Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Metin sınıflandırma için öznitelik seçimi ve terim ağırlıklandırma
konusunda çalışmaları olmak.
20ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ1Doçent unvanını Makine Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Karbonlu, alaşımlı, rulman çeliklerinin, nikel esaslı süperalaşımların ve kompozitlerin işlenebilirliği, WEDM, lazerle kesme, atık ısının geri kazanımı ve istatistiksel proses kontrol konularında çalışmalar yapmış
olmak.
21MADEN MÜHENDİSLİĞİCEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA1Doçentliğini Maden Mühendisliği alanında almış olup, trona, sepiyolit,
nefelin siyenit cevherleri ve kömür hazırlama konularında çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
22HEMŞİRELİKHEMŞİRELİK ESASLARI11Hemşirelik esaslarında doktora yapmış olmak, hemşirelik esasları ve
yönetimi doçentlik ünvanı almış olmak, hemşirelik esasları alanında çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
23CERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİ11Meme Duktoskopisi ve Mastit konularında deneyimli olmak.
24CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARI11Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel İyi Klinik Uygulamaları eğitimi almış olmak ve Prematüre Retinopatisi konusunda deneyimli olmak.
25CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARI11Homosistein ve Keratokonus konusunda deneyimi olmak.
26CERRAHİ TIP BİLİMLERİKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM1Cerrahi Tubal Ligasyonla ilgili Deney Hayvanları deneyimi olmak ve Üremeye Yardımcı Tedavileri (ÜYTE) Sertifikasına sahip olmak.
27CERRAHİ TIP BİLİMLERİKALP DAMAR CERRAHİSİ11Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda üst exremitede görülen venöz anevrizmaların cerrahi tedavisinde deneyimli olmak.
28DAHİLİ TIP BİLİMLERİENFEKSİYON HAS. VE KLİNİK MİK.1Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sertifikası almış olmak, AB Projeleri konusunda deneyimli olmak, Uluslararası düzeyde hastane enfeksiyonları kontrolü ve hastane epidemiyolojisi konusunda deneyimi olmak.
29DAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİ1Koroner Yavaş Akım ve Aterosklerozda ile ilgili genetik ilişiki konularında deneyimi olmak.
30TEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOKİMYA1Tıp Fakültesi Mezunu ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak. Doku tipleme testleri laboratuvarı sorumluluk yetkisi olmak. HLA testleri konusunda yurtdışı deneyimi olmak.
31TEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOLOJİ1Karayosunlarının sitotoksik etkileri, DNA etkileşimleri, antioksidan özellikleri, immunohistokimyasal tekniklerle apoptotik mekanizmalar ve bu bitkilerdeki ağır metal düzeylerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
32TEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ MİKROBİYOLOJİ11Tıp Doktoru olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak.Tıpta Uzmanlık sonrası en az 5 (beş) yıl fiilen bir Yükseköğretim Kurumunda çalışmış olmak. Virüslerde hücre kültürü konusunda deneyimli olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
33TARIMSAL YAPILAR VE SULAMATARIMSAL YAPILAR VE SULAMA1Bitki su stresinin belirlenmesinde termal görüntülerin ve bitki sensör teknolojilerinin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
34TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMETOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME1Rüzgar erozyonu ölçüm ve modellemesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
İLAN NOBÖLÜMANASANAT DALIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
35MÜZİKÇALGI11Piyano öğretiminde uzmanlaşmış olmak. Müzik Anabilim Dalı, Müzik Programında doktorasını yapmış olmak.
AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
36EL SANATLARIGELENEKSEL EL SANATLARI11Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik Yapmış Olmak. Çanakkale Yöresinde Kullanılan Bitkisel Boyarmaddeler ve Çanakkale Yöresinde Doğal Boyamacılık Alanında çalışma yapmış olmak.
Çanakkale Yöresi El Sanatları ve Dokumacılığı Konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.DR. ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
37BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI11Programlama dili ve nümerik yöntem kullanarak akış topolojisinin incelenmesi üzerine çalışmış olmak.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.