O toplantılar yeniden başlıyor

Biga İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanarak halk toplantılarının yeniden yapılabilmesine olanak sağlayan kararlar aldı. Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında gerçekleştirilen muhtar-halk toplantıları yeniden başlayacak.

Biga İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanarak halk toplantılarının yeniden yapılabilmesine olanak sağlayan kararlar aldı. Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında gerçekleştirilen muhtar-halk toplantıları yeniden başlayacak.

İŞTE O KARARLAR:

“Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda Kaymakam başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantıları 16/04/2020 tarih ve 04 nolu kararımız ile iptal edilmiştir. Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında, aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren Kaymakam başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre;
1-Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulması,

2-Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması; temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi,

3-Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda; ­
-Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınması (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde), ­
-Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesi, 38 0C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanması,
­ -Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınması ve toplantı boyunca maske kullanması, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulması,
­ -Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılması, ­
-Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması, ­
-Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulması, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler açılarak ortam havalandırmasının yapılması, ­
-Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih edilmesi, ­
-Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılması, ­
-Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID­19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi, ­

-Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID­19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılması, ­
-Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte edilmesi ve havalandırılması, ­
-Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesi, ­
-Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması, ­
-Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılması, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesi, ­
-Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanması, ­
-Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanması,

4-Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması,alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına; oybirliği ile karar verilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir