Boz Sığır ve Gökçeada Koyunu’na devlet desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında Çanakkale’ye özgü Boz Sığır ve Gökçeada Koyunu olmak üzere 29 tür hayvanın genetiğini korumak için devlet desteği verecek.

Hayvanların genetiği yurt dışından ithal edilen hayvanlar ile birlikte bozulmaktadır. Bakanlık ülkemizde hayvancılığın artması adına birçok destek uygulaması yapmaktadır. Ancak ülkemizde hala et ve hayvan ithalatı oldukça fazladır. Bu hayvanlar geldikleri ülkelerden hastalık taşırken, ülkede bulunan hayvanlar ile bir araya geldiğinde ise genetik değişimi yaşamaktadır.

Yerli üretimi arttırmak isteyen Bakanlık, hayvancılık ile uğraşan kişilere çeşitli destekler sağlayarak o kişilerin doğal ve genetiği bozulmamış hayvanlar yetiştirmesini istiyor. Yurt dışından ithal edilen hayvanlar birçok hastalık ve gen bozukluğu ile ülkemize gelmektedir. Bunları önlemek isteyen Ziraat ve Orman Bakanlığı, Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Esasları Tebliği adı altında bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulama ile birlikte hayvan üreticilerine maddi destek sağlanmaktadır. B destek ile birlikte üretilen hayvanların genetiklerinin bozulmaması hedeflenmektedir.

HAYVAN GENETİN KORUMA DESTEKLEMESİ

Ülkemizde yetişen hayvanların geni yurt dışından gelen hayvanlar ile birlikte bozulmuştur. Bunu engellemek isteyen Bakanlık, ithal hayvan getirmeye çalışan kişilerin önüne zorluklar çıkarmaktadır. Ülkemize Polonya’dan deli dana, Bulgaristan’dan mavi dil ve Brezilya’dan Şarbon gibi hastalıklar oradan ithal edilen hayvanlar sayesinde gelmiştir. Bu hastalıklar için aşı desteği sağlayan devletimiz ayrıca hayvan genetiği koruması için uygulamalarda düzenlemektedir.

TÜBİTAK ülkemizde hayvan genetiği üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar neticesinde hayvan biyoteknoloji merkezleri kurularak hayvanların genetiğinin korunması sağlanmaya çalışılmaktadır. Hayvanlara has tedaviler ve çalışmalar yürütülen merkezde hayvanların genlerinin bozulmaması adına adım atılmaktadır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

Devlet tarafından genetik korumaları altında hayvan üreticilerine maddi destek verilmektedir. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yaparak bu ödemeden faydalanabilmektedir. İl ve ilçe Ziraat Orman Müdürlüklerine başvuran kişiler ikamet ve müracaat dilekçesi ile başvuru yapmalıdır. Müdürlükler tarafından oluşturulan komisyonlar başvuruları inceler ve kişilere ait hayvan üretim merkezlerine teftişe giderler. Teftiş sonucunda tutanak hazırlayan komisyon, gerek görmesi halinde başvuru sahibine destek verir. Destek alacak kişi ile sözleşme imzalanarak gerekli araştırmalar destek sonrasında da devam eder.

HAYVAN GENETİK DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Hayvan genetik desteğine başvuracak kişiler, üretimde oldukları hayvanları devlete kaydettirmeleri şarttır. Olduğu yerde koruma desteği alacak kişilerin yetiştireceği hayvan cinsleri sınırlıdır. Bu kişiler belirli bölgede oturmak zorundadırlar. Başka bir iş ile uğraşmayan ve çocuklarından birinin yanında çalışan olarak bulunan kişilere destek verilmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri dışındaki kişiler bu destekten yararlanamaz. Destek alacak kişilerin tarımsal destek eğitimlerine katılmaları gerekir.

GEN DESTEĞİ NE KADAR VERİLİYOR?

Gen Desteği Meydana getirilen Mevzular             Birime Destek (TL/baş)

Büyükbaş Koruma                                                       600 TL
Küçükbaş Koruma                                                         90 TL
Sığır Pedigrili Koruma                                                  800 TL
Arı Koruma                                                                  40 TL
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Seçkin Sürü Yavru   70 TL
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru     40 TL
Halk Elinde Manda Islahı                                             850 TL
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği                      200 TL
Damızlık Adam Materyal koç ve teke desteği                 200 TL

HAYVAN IRKLARI E DESTEKLENECEK İLLER

Boz sığır: Edine, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir ve Bursa
Boz sığır ırkları için pedigrili desteği: Edine, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir ve Bursa

Yerli kara sığırı: Karaman, Çankırı, Konya, Ankara ve Antalya
Yerli kara sığırı pedigrili desteği: Karaman, Koya, Ankara, Çankırı
Yerli güney sığırı: Adana, Osmaniye, Maraş, Urfa, Diyarbakır, Hatay
Doğu Anadolu kırmızısı sığırı: Erzurum, Kars ve Artvin
Kilis sığırı: Hatay, Urfa, Mersin
Zavot sığırı: Kars ve Ardahan
Sakız koyunu: İzmir
Kıvırcık koyunu: Kocaeli
Gökçeada koyunu: Çanakkale
Karagül koyunu: Tokat
Çine çaparı koyunu: Aydın
Hemşin koyunu: Erzurum ve Artvin
Norduz koyunu: Van
Dağlık koyunu: Konya ve Afyon
Tuğ koyunu: Kars ve Ardahan
Karakaçan koyunu: Balıkesir
Kilis keçisi: Hatay, Kilis
Honamlı keçisi: Isparta ve Antalya
Abaza keçisi: Artvin
Kaçkar keçisi: Artvin
Gürcü keçisi: Ardahan
Tiftik keçisi: Kırıkkale ve Siirt
Halep keçisi: Hatay, Antep
Norduz keçisi: Van
İspir keçisi: Erzurum ve Rize
Mahalli keçisi: Diyarbakır
Kafkas arısı: Artvin ve Ardahan

YERİNDE KORUMA DESTEĞİ

Yerinde koruma desteğini ilinde herhangi bir hastalık görülmemiş ve ikamet yeri belli olan hayvan üreticileri alabilmektedir. Bu bölgelerde 1 yıl içerisinde hastalık olmamış ve melez ırk bulunmuyorsa kişilere destek verilir.

Boz ırk ve yerli kara ırklara özel olarak verilen pedigrili koruma desteği, bu ırkların bebeklerine özel verilen destektir. Bu desteği almak isteyen hayvan üreticilerinin hayvanlarını Bakanlık’a kaydetmeleri gerekmektedir. Korunacak hayvanlar toplam hayvan sayısının en fazla %20’si kadar olmalıdır.

Bu desteklerden yararlanacak kişiler Enstitü tarafından belirlenen şartları yerine getirmelidir. Şartları yerine getiren kişiler ile sözleşme imzalanır. Destek kapsamında belirlenen hayvana sayısına destek verilmektedir. Ödeme alan hayvan üreticileri projeden ayrılmaları halinde aldıkları ödemeleri tekrar teslim etmek zorundadırlar. Teslim etmeyen hayvan üreticilerine cezai işlem uygulanmaktadır. Destek alacak kişilerin hayvanları TÜRKVET ve Arı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekir.

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ VE ANADOLU MANDASI ISLAHI PROJESİ

Halk elinde küçükbaş ve Anadolu mandası ıslah projesinde yararlanmak isteyenler de diğer hayvan üreticileri gibi Ziraat ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir. Bu proje için hayvan üreticilerinin yeterli sayıda hayvan sayısına sahip olması gerekir.

Hayvan sayısını tutturan kişiler hayvan sayısına göre malzeme de bulundurmak zorundadır. Eğer hayvan malzemesi az olan hayvan üreticisi varsa, proje kapsamında bu kişilere malzeme temini yapılmaktadır. Küpeli hayvan bulundurması zorunlu olan kişiler kayıtlı olan hayvanlara yanlış materyal temini yapması halinde ödeme alamamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir