SGK İl Müdürü Hilmi Ercan’dan Önemli Hatırlatma..

SGK İl Müdürü Hilmi Ercan’dan Önemli Hatırlatma..

Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan, SGK prim yapılandırması ile ilgili açıklamalarda bulundu ve vatandaşlara borçların peşin ve ilk taksit ödemelerinin 31 Mart tarihinde sona ereceğini hatırlattı. İl Müdürü Hilmi Ercan; “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırıldı. Buna göre alacakların gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkânı getirildi. Ayrıca daha önce tatbik edilen hacizlerin, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılma imkanı sağlandı” hatırlatmasında bulundu.

Yapılandırmanın Bağ-Kurlulara da önemli avantajlar getirdiğini aktaran Ercan, “Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek” şeklinde konuştu.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silineceğinin altını çizen Ercan, “GSS sigortalılarımızdan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilen vatandaşlarımızın prim borçlarının silineceğini ve primlerin devlet tarafından ödenecek” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir