escort bayan female escorts in dubai call girls berlin seks hikayeleri sex hikayeleri sex izle sikiş bitly

Eylül 16, 2021

ÇOMÜ öğretim elemanı alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alabilmek için 25 Haziran tarihinde ilana çıktı. Başvurular resmi ilanda yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak alınacak. Biga İİBF’ne de toplam 5 öğretim elemanı alınacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alabilmek için 25 Haziran tarihinde ilana çıktı. Başvurular resmi ilanda yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak alınacak.

ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından açılan öğretim görevlisi alım ilanında; “Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/ mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.) Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır” ifadelerine yer verildi.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne 1’i profesör ve 1’i doçent olmak üzere 3, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne 1’i doçent olmak üzere 2 öğretim elemanı alınacak.

İlanda hangi fakülte ve bölüme hangi ünvanlarda ve hangi şartlarda öğretim elemanı alınacağı ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞ. VE AV.BİR. 1 Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik derecesine sahip olmak. Dış politika analizi, küresel tehditler, bölgesel sorunlar ve Türk dış politikası
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASİ TARİH 1 1 Siyasi tarih alanında milliyetçilik ve kimlik politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
3 BANKACILIK VE FİNANS BANKACILIK VE FİNANS 1 1 Döviz kuru açıklama modelleri, politik, finansal ve parasal istikrar konularında çalışma yapmış olmak.
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
4 ENERJİ YÖNETİMİ ENERJİ YÖNETİMİ 1 1 Eksenel tabakalı fonksiyonel derecelendirilmiş kirişler üzerine doktora
yapmış olmak, fotovoltaik ve yüzey pürüzlülüğü konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
5 DENİZ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DENİZ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 Kafes balıkçılığında bakır alaşımlı ağ teknolojisi konusunda araştırmalar yapmış olmak.
6 DENİZ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DENİZ TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 Tütsülenmiş su ürünlerinde bilgisayarlı görüntüleme teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
7 KLİNİK BİLİMLER PEDODONTİ 1 1 Büyükazı-kesici hipomineralizasyonu görülen dişlerde cam iyonomer materyalin başarısını değerlendiren çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
8 EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRET. 1 1 İnformal eğitimde yabancılaşma, eğitimde epistemik özgürlük-şiddet ilişkisi, medya okuryazarlığı konularında çalışmaları bulunmak.
Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak.
9 EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olup, gelişmekte olan ülkelerde eğitim politikaları, eğitimde risk ve kriz yönetimi, uluslararası sınavlar
konularında çalışmaları olmak.
10 EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİ.DANIŞMANLIK 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentlik ünvanını almış olmak ve Çevrimiçi (Online) Psikolojik Danışma konusunda çalışmaları
bulunmak.
11 GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ 1 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak, Sanatçı Belleği ve Resimde Otobiyografik Anlatılar, Postmodern sanatta zaman konusu ve Modern Resim Sanatında Kadın Figürüne Yönelik Anti-Estetik
Yaklaşımlar konularında çalışmaları bulunmak.
12 TÜRKÇE VE SOS. BİL. EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 1 Türkçe öğretiminde kaynak metinler, dijital okuryazarlık, diksiyon ve konuşma eğitimi, okuma, okuma tür ve stratejileri ve dil öğrenmede
başarılı olma konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
13 BİYOLOJİ EKOLOJİ 1 1 Doktora ve Doçentliğini Ekoloji alanında almış olmak, fitoplankton
kommunite, büyüklük yapısı ve stokiyometresi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14 FİZİK MATEMATİKSEL FİZİK 1 1 Unimodular gravitasyon teorileri ile ilgili çalışmaları olmak.
15 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GEN. GEN MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Alanında almış olmak,
ve Glikanların Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
16 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GEN. GENETİK 1 1 Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Alanında almış olmak
ve bitki patojeni farklı fungal türlerde popülasyon genetiği, moleküler filogeni ve fungal türleşme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
17 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU 1 Meşhur sünnetin dindeki yeri, Suudi Arabistan’ın yargı sistemi üzerine çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
18 GAZETECİLİK BİLİŞİM 1 1 Doçentliğini Gazetecilik ve Medya çalışmaları alanından almış olmak. Sosyal medya, problemli internet kullanımı, dijital ortamlarda katılımcı siyasal mizah ve medya siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
19 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR DONANIMI 1 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Metin sınıflandırma için öznitelik seçimi ve terim ağırlıklandırma
konusunda çalışmaları olmak.
20 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1 Doçent unvanını Makine Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Karbonlu, alaşımlı, rulman çeliklerinin, nikel esaslı süperalaşımların ve kompozitlerin işlenebilirliği, WEDM, lazerle kesme, atık ısının geri kazanımı ve istatistiksel proses kontrol konularında çalışmalar yapmış
olmak.
21 MADEN MÜHENDİSLİĞİ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA 1 Doçentliğini Maden Mühendisliği alanında almış olup, trona, sepiyolit,
nefelin siyenit cevherleri ve kömür hazırlama konularında çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
22 HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK ESASLARI 1 1 Hemşirelik esaslarında doktora yapmış olmak, hemşirelik esasları ve
yönetimi doçentlik ünvanı almış olmak, hemşirelik esasları alanında çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
23 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ 1 1 Meme Duktoskopisi ve Mastit konularında deneyimli olmak.
24 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI 1 1 Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel İyi Klinik Uygulamaları eğitimi almış olmak ve Prematüre Retinopatisi konusunda deneyimli olmak.
25 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI 1 1 Homosistein ve Keratokonus konusunda deneyimi olmak.
26 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1 Cerrahi Tubal Ligasyonla ilgili Deney Hayvanları deneyimi olmak ve Üremeye Yardımcı Tedavileri (ÜYTE) Sertifikasına sahip olmak.
27 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ 1 1 Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda üst exremitede görülen venöz anevrizmaların cerrahi tedavisinde deneyimli olmak.
28 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON HAS. VE KLİNİK MİK. 1 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sertifikası almış olmak, AB Projeleri konusunda deneyimli olmak, Uluslararası düzeyde hastane enfeksiyonları kontrolü ve hastane epidemiyolojisi konusunda deneyimi olmak.
29 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ 1 Koroner Yavaş Akım ve Aterosklerozda ile ilgili genetik ilişiki konularında deneyimi olmak.
30 TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA 1 Tıp Fakültesi Mezunu ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak. Doku tipleme testleri laboratuvarı sorumluluk yetkisi olmak. HLA testleri konusunda yurtdışı deneyimi olmak.
31 TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ 1 Karayosunlarının sitotoksik etkileri, DNA etkileşimleri, antioksidan özellikleri, immunohistokimyasal tekniklerle apoptotik mekanizmalar ve bu bitkilerdeki ağır metal düzeylerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
32 TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 1 Tıp Doktoru olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak.Tıpta Uzmanlık sonrası en az 5 (beş) yıl fiilen bir Yükseköğretim Kurumunda çalışmış olmak. Virüslerde hücre kültürü konusunda deneyimli olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
33 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 1 Bitki su stresinin belirlenmesinde termal görüntülerin ve bitki sensör teknolojilerinin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
34 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 1 Rüzgar erozyonu ölçüm ve modellemesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
İLAN NO BÖLÜM ANASANAT DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
35 MÜZİK ÇALGI 1 1 Piyano öğretiminde uzmanlaşmış olmak. Müzik Anabilim Dalı, Müzik Programında doktorasını yapmış olmak.
AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
36 EL SANATLARI GELENEKSEL EL SANATLARI 1 1 Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik Yapmış Olmak. Çanakkale Yöresinde Kullanılan Bitkisel Boyarmaddeler ve Çanakkale Yöresinde Doğal Boyamacılık Alanında çalışma yapmış olmak.
Çanakkale Yöresi El Sanatları ve Dokumacılığı Konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
37 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1 1 Programlama dili ve nümerik yöntem kullanarak akış topolojisinin incelenmesi üzerine çalışmış olmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir