İsmail Şen

Bigalı erkekler 1970’lerde genellikle Gönen’deki pavyona giderlerdi. Yüksek alkollü sürücülerin, hülyalı zihinleriyle, dar yollarda çılgınca sürdükleri gaz tenekeleri kolayca ölümlü...