Kurallara uyulmaması yeni düzenleme getirdi

Geçtiğimiz günler Yolindi Köyü'nde koronavirüs görülmesi nedeniyle 14 günlük karantina kararı alınmıştı. Biga İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu da köylerde yapılan düğünlerle ilgili fiziki mesafe kuralları hatırlatması yaparken, düğünlerin 11:00-23:00 saatleri arasında tamamlanması gerektiğini duyurdu

Geçtiğimiz günler Yolindi Köyü’nde koronavirüs görülmesi nedeniyle 14 günlük karantina kararı alınmıştı. Biga İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu da köylerde yapılan düğünlerle ilgili fiziki mesafe kuralları hatırlatması yaparken, düğünlerin 11:00-23:00 saatleri arasında tamamlanması gerektiğini duyurdu.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın 24.06.2020 tarih ve E.10116 sayılı Genelgesi ve 24/06/2020 tarih ve 2020/71 sayılı Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile düğün salonlarının 1 Temmuz 2020
tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar belirtilmişti. Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köyler karantinaya alınmak zorunda kalınmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 07.07.2020 tarih ve E.10888 sayılı Genelgesi gereği; salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda;
1.Köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç saat 11.00 ve en geç bitiş saatinin 23.30 olması,
2.Düğün/nikah merasimleri ve özellikle turizm bölgelerinde canlı müzik eşliğinde yapılan eğlence etkinliklerinde fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde oyun oynanmaması, kontrolsüz kalabalıkların bir araya gelmemesi, temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulması,
3.Özellikle turizm beldelerinde bulunan ve canlı müzik eşliğinde umuma açık eğlence yerine dönüşen lokanta/restoran vb. yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin sıklaştırılması,
4.Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması,alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına; O
ybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir