Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale İl Koordinatörü Hasan İskender, 11. Çağrı İlanı başvurularının 25 Mart itibari ile tamamlandığını ve Çanakkale’de uygun yatırım tutarı yaklaşık 212 Milyon Lirayı bulan 51 adet projeye, yaklaşık 115 Milyon TL tutarında hibe talebi aldıklarını açıkladı.

TKDK İl Koordinatörü, 14 Ocak 2022 tarihinde ilan edilen IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında,“Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” destek başlığından;

İSO 500 listesine Biga'dan 5 firma... İSO 500 listesine Biga'dan 5 firma...
  • 1 adet Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi Projesi,
  • 3 adet Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi Projesi,
  • 11 adet Zeytinyağı Üretimi ve Paketleme Tesisi Projesi,
  • 1 adet Reçel, Marmelat ve Yerel Gıda Üretim Tesisi Projesi,
  • 1 adet Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi Projesi,
  • 1 adet El Sanatları ve Zanaatkârlık (Bıçakçılık) Projesi,
  • 21 adet Kırsal Turizm Tesisi Projesi,
  • 12 adet Yenilenebilir Enerji (Güneş Enerjisi) Projesi, yatırım alanlarında başvuruların kabul edildiğini ifade etti.

Başvurusu yapılan projelerin inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından hibe sözleşmesi imzalanarak destekleneceğini işaret eden İskender, bu projelerin yanı sıra, hali hazırda yatırım süreci devam eden projeler ve önümüzdeki dönemlerde çıkılacak programlar ve çağrı ilanları ile birlikte Çanakkale ve ülke ekonomisine yeni yatırımları kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.