Çanakkale Aile Hekimleri Derneği yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yaşadıkları zorlukları kamuoyuyla paylaşırken, dernek yönetimi tarafından şartların iyileştirilmesi istendi. Çanakkale Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Alavcı ve Çanakkale Aile Hekimliği çalışanları adına Dr. Ayşe Güneş tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

İşte o açıklama:

"Bizler aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimleri, aile sağlığı çalışanı Ebe, Hemşire, Tıbbi sekreter, ATT ve ASM personelleriyiz. Aile sağlığı merkezlerinin 25 üzeri kalem halinde sabit gideri bulunmaktadır. Son 5 yıl içerisinde bu giderlerin enflasyon artışı yanında, ASM giderleri için ödenen gider ödemesi artışı çok geride kalmıştır. Birçok aile hekimi, ebe, hemşire asli kadrosuna dönmüş, birçok ASM kira, elektrik faturasını ödeyememekte, standart sağlık hizmeti verilecek tıbbi ve hijyen malzemesini alamamakta artan personel giderleri sebebiyle birçok ASM personel işten çıkarmaktadır. Son 5 yıl içerisinde; Resmi TÜFE artışı yüzde 331, asgari ücret artışı yüzde 611, Kira artışı yüzde 400 olmuşken ASM giderleri için yapılan artış sadece yüzde 330 olmuştur. Aradaki fark artık hekimlerin kendi hak edişlerinden sağlanır noktaya gelmiştir. 5 Temmuz 2023 tarihinde tarafınızca açıklanan yüzde 17.55 zam oranı ve 8077 TL ek ödeme, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM gider ödeneğine oransal artışı tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Aile hekimleri ve ASÇ’lerin sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle hak ediş ve gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağını ve sistemin tamamen tıkanacağı bir gerçektir."

"İVEDİ OLARAK..."

"İVEDİ OLARAK; 05.07.2023 tarihinde açıklanan 8077 TL ek ödeme tavan ücrete yansıtılmalı ve emekliliğe etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca; Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yer alan hem aile hekimleri hem de ASÇ’lerin ilk 1000 puana kadar olan temel hakediş katsayısı acil olarak yüzde 100 arttırılmalı, eşdeğer meslek gruplarının temel ücretlerinin altında bir hak ediş alınması önlenmeli, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 1000 puan üzeri hak ediş kalemi katsayısı mevcut açıklanan memur zamdan bağımsız olarak yüzde 50 arttırılmalı, ASM gider ödeneği oranları tüm ASM sınıflarında yapılacak değişiklikle yüzde 50 acil olarak arttırılmalı, Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzey ödemesinde bölge oranları deprem bölgesi öncelikli olarak güncellenmeli ve çarpan katsayısı yüzde 100 arttırılmalı, destek ve teşvik ödemesi ulaşılabilir bilimsel, gerçekçi oran ve kriterler ile yeniden düzenlenmeli, tüm aile hekimliği çalışanlarının alabilmesi sağlanmalı, destek ve Teşvik ödemesinde Aile sağlığı çalışanları için belirlenen tavan ücret oranı yüzde 3’den yüzde 21’e çıkarılmalı, ASÇ’ler için belirlenen hak ediş ücreti üst limiti tavan ücretin 1.5 katı uygulaması 3 kata çıkartılarak hak ediş üst limiti sınırlaması genişletilmeli, Aile hekimleri ve ASÇ’lerden alınan vergi yüzdelik dilimi sabit olmalı ve bu oran en fazla yüzde 20’yi geçmemelidir."

Çölyak ile İlgili Sık Sorulanlar: Çölyak Nedir ve Nasıl Yönetilir? Çölyak ile İlgili Sık Sorulanlar: Çölyak Nedir ve Nasıl Yönetilir?

(Haber: Ahmet Tunç)

Editör: Ahmet Tunç