Seçim sonrası Biga belediyesinde görevli pek çok personelin, kendi rızası alınmadan yer değiştirildiğini kaydeden CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan yazılı bir açıklama yaptı. Ceylan yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Biga Belediyesi çalışanlarına yönelik olarak Belediye başkanının dozu sürekli artan bir mobbing süreci başlattığına yönelik olarak taraflarına birçok iddia ulaştığını belirtti.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Belediyesi’nde yapılan uygulamaları eleştirerek, “Hepimizin temel hedefi önce Biga’mıza ardından kentimize ve ülkemize en yüksek değeri katmak olmalıdır. Birlik içinde huzurlu bir Biga için siyasal hırslarımızla değil ortak akıl ve liyakatle hareket etmeliyiz” diye konuştu. Yerel seçim sonrası Belediye Başkanlığı’nı devralan AKP’li yöneticilerin sergiledikleri davranışların bu ortak akıldan çok uzak olduğunu kaydeden Özgür Ceylan, “İdarenin esası liyakat olmalıdır” dedi.

Ceylan yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: "Belediye’nin devir teslim töreninde “Gönül belediyeciliği ile hizmetlerimiz sürecek” diyen başkanın kamuoyunu yanıltarak devri sabık yaratma girişimi ve belediye personelini 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı bir biçimde yer değiştirerek işten ayrılmaya zorlaması meri mevzuatımız açısından kabul edilebilir işler değildir. Yapılan güzel işlere teşekkür etmek ve Biga için hizmet aşkıyla çalışması gerekenlerin emeğiyle geçinen insanların haleti ruhiyelerini bozacak uygulamalardan vazgeçmeleri hem Biga hem de iş üretmesi gereken Biga Belediyesi için doğru olan yaklaşım tarzı olacaktır."

“HİÇBİR MAZERET BAŞARININ YERİNİ TUTAMAZ”

Ceylan yaptığı açıklamada, “Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Hiçbir Mazeret Başarının Yerini Tutamaz” O nedenle seçilmiş başkana tavsiyem, belediye çalışanlarını siyasal görüşlerine göre değil iş akitlerinde tanımlı işleri layıkıyla yapıp yapmadıklarına göre değerlendirmesi gerektiğidir. Çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle ortaya çıkacak verimlilik artışının kazananının hem kendisi hem de Biga halkı olacağını hatırlatmak isterim” dedi.

“Buğday ve arpa fark ödemeleri” meclis gündeminde “Buğday ve arpa fark ödemeleri” meclis gündeminde

"UYGULAMALAR MEVZUATA AYKIRI"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Belediyesi çalışanları arasında yapılan görev yeri değişikliklerinin mevzuata uygun olarak yapılması gerektiğini hatırlatarak “Ki yapılan işlemin hukuka uygun olması durumunda çalışanların yeni görev yerlerinde azami verimlilikle çalışması gerekmektedir. Bu durumda idarenin verdiği haklı karara karşı kimsenin söyleyeceği bir sözü olamaz. Ancak Belediye ve bağlı şirketlerinde çalışan personelinin yerinin değiştirilmesinin de belli kurallara göre yapılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Çadır devleti değildir ve herkes meri mevzuata uymakla mükelleftir” diye konuştu. 

Ceylan yaptığı yazılı açıklamaya şöyle devam etti: "Belediyede söz konusu yer değişikliğine maruz bırakılan personel içerisinde 696 Sayılı KHK ile kadroya geçenler olduğu gibi uzun süredir belediyede görev yapmakta olan kişilerde bulunmaktadır. Peki, seçilmiş belediye başkanı belediyesini yönetirken personele ilişkin tasarrufta bulunamayacak mı? Elbette yasalar çerçevesinde başkanın bazı iş ve işlemleri yapmaya yetkisi vardır. Ancak 696 sayılı KHK ile kadroya geçenlerin tayin ve nakil hakkının bulunmuyor oluşu bir handikap olmakla birlikte, işverenin işçisini başka bir işyerinde, şubede yada birimde çalıştırabilmesi iki şekilde mümkündür. Bunların ilki, işçinin yazılı rızası alınarak başka bir işyerinde görevlendirilmesidir. Zira işin nerede ve ne zaman görüleceği çalışma koşulları arasında yer almaktadır. İşverenin işçisini başka bir işyeri ya da şubede görevlendirmesinin bir diğer yolu da, bu hususun iş sözleşmesinde yer almasıdır. Sözleşmeye, işçinin ihtiyaç halinde aynı kurumun başka bir iş yerinde görevlendirileceğine dair hüküm konulur ve işçi bu sözleşmeyi imzalarsa, geçici görevlendirmeyi peşinen kabul etmiş sayılır. İş hukuku açısından durum böyle olmakla beraber; Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2017/11252 Esas ve 27/02/2018 tarihli kararında da işverenin ‘genişletilmiş yönetim hakkına’ çeşitli sınırlamada da getirmiştir. Buna göre anılan hak objektif olarak kullanılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin feshini sağlamak için sözleşme hükmünün uygulamaya konulması, işverenin yönetim hakkının kötüye kullanılması niteliğindedir. İşverene, iş sözleşmesiyle tanınan nakil yetkisi, görevin makul sınırlarını aşar nitelikte bir yetki tanımaz."

CEYLAN: AMAÇ HİZMET ÜRETMEK DEĞİL

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, ortaya konulan uygulamaların Biga Belediyesinin amacının hizmet üretmekten uzak olduğunun göstergesi olduğunu belirterek,  “Yasalarımızdaki somut durumu belirtme gereği duymamın nedeni bugün yapılmak istenen yer değiştirmelerin maksadının hizmet üretmek değil çalışanları yıldırarak istifa noktasına sürükleme amacı taşıdığı izleniminin Biga kamuoyunda oluşmuş olmasındandır” dedi.  Ceylan, “Hepimizin temel hedefi önce Biga’mıza ardından kentimize ve ülkemize en yüksek değeri katmak olmalıdır. Birlik içinde huzurlu bir Biga için siyasal hırslarımızla değil ortak akıl ve liyakatle hareket etmeliyiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

Editör: TE Bilisim