Çeltik Komisyonu çiftçilerin beklediği çeltik ekimi kararlarını açıkladı. Bakacak Barajı ve Ayıtdere Göleti’nde Ekim ayında kısıtlama uygulanacak.

Çeltik Komisyonu çiftçilerin beklediği çeltik ekimi kararlarını açıkladı. Bakacak Barajı ve Ayıtdere Göleti’nde Ekim ayında kısıtlama uygulanacak. Bakacak Barajı’ndaki çeltik ekimi için 20 bin dekar alan şartı getirildi. Taşoluk Barajı’nda kısıtlama yapılmayacak. Kaynarca ise kendi imkanlarıyla çeltik ekim sürecini geçirecek.

Bakacak Barajı’nda bu gün itibari ile 75 milyon 34 bin m3(Doluluk oranı yüzde 59,61), Taşoluk Barajı’nda 63 milyon 500 bin m3(Doluluk oranı yüzde 72,15), Kaynarca Göleti’nde 10 milyon 360 bin m3 (Doluluk oranı yüzde 55,06) ve Ayıtdere Göleti’nde 3 milyon 635 bin m3(Doluluk oranı yüzde 53,61) depolanmış su bulunuyor.

“Tüm fatura iş dünyasına kesilmemelidir” “Tüm fatura iş dünyasına kesilmemelidir”

Biga’da bulunan baraj ve göletlerdeki su seviyesi yeterli değil.  Bakacak Barajı, Kaynarca ve Ayıtdere Göleti sulama sahalarında çeltik ekimi köy muhtarlıkları vasıtası ile alınan ön talepler doğrultusunda yapılacak. Komisyondan izin almak şartı ile kısıtlı ekim izni verilecek.

Bakacak Barajı sulama sahasında daha önce köy muhtarlıkları vasıtası ile alınan ön talepler doğrultusunda, listelerde ismi bulunan üreticilere toplamda 20 bin dekarı geçmemek kaydıyla çeltik ekim izni verilecek.

Bakacak Barajı sulama sahasında kalıp da, su kaynağını Kocabaş Çayı’nı göstererek çeltik ekmek isteyen üreticilere Çeltik Komisyonu tarafından oluşturulacak komisyon tarafından mahallinde değerlendirme yapılarak, suyun verimliliği ve üretim sezonunda sürekli olması durumda kurulan komisyonun uygun görüşü ile bu alanlara çeltik ekim izni verilebilecek.

Damlama sulama ile çeltik ekiminin yaygınlaştırılması amacı ile yüzde 5’ten az olmamak kaydı ile meyilli arazilerde damlama usulü ile çeltik ekmek isteyenlere Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca düzenlenecek uygun görüş raporu ile hiçbir kısıtlama yapılmadan tamamına çeltik ekim izni verilecek.

Taşoluk Barajı sulama sahasında yer alan köylerde ise kanal yapım çalışmaları tamamlanmadığı için herhangi bir kısıtlamanın yapılmamasına, çay, dere, derin kuyu,artezyen gibi farklı su kaynaklarından kendi imkanları ile sularının yetebileceği miktardaki alanlarda çeltik ekmelerine izin verilecek.

Ayıtdere-Kemer Ovası Sulama Birliği sahasında çeltik ekmek isteyen üreticilere daha önceden köy muhtarlıkları vasıtası ile alınan ön talepler doğrultusunda su yetersizliği nedeni ile yeni çeltik sahalarının açılmasına imkân vermeyecek şekilde 2019 yılında Çeltik Komisyonu’ndan ruhsat alınmış parsellerden ön talepte bulunanlara 25 dekar çeltik ekim izni verilecek. Tek parsele ekim yapılması halinde parsel bütünlüğünü bozmamak için +5 veya – 5 dekar ilavenin Komisyonca yapılabilecek.

Damlama Sulama ile çeltik ekiminin yaygınlaştırılması amacı ile meyil oranı yüzde 5’ten az olmamak kaydı ile meyilli arazilerde damlama usulü ile çeltik ekmek isteyenlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca düzenlenecek uygun görüş raporu ile hiçbir kısıtlama yapılmadan tamamına çeltik ekim izni verilecek.

Kaynarca Göleti Sulama Birliği sahasında çeltik ekmek isteyen üreticilere daha önceden köy muhtarlıkları vasıtası ile alınan ön talepler doğrultusunda su yetersizliği nedeni ile sadece kendi imkanları ile ekmek şartı ile ön talepte bulunanlara 30 dekar çeltik ekim izni verilecek. Tek parsele ekim yapılması halinde parsel bütünlüğünü bozmamak için +5 veya – 5 dekar ilavenin Komisyonca yapılabilecek.

Gönen Barajı Tahirova Pompajı’ndan su verilen Güvemalan, Kepekli, Gerlengeç, Koruoba, Sinekçi ve Bozlar (Saha içinde kalan alanlar) köylerinde çeltik ekecek üreticilerin Gönen Sulama Birliği’nden alacakları ıslak imza ve kaşeli  Su Talep Beyannamesi ile Çeltik Komisyonu’na müracaat etmeleri halinde dilekçelerinde belirtilen parsellere ekim izni verilecek.

Çeltik Komisyonu’nca bir dekar çeltikten alınacak sıhhi tedbir ücreti 2,00 TL, ruhsatiye ücreti 1,00 TL olmak üzere toplam 3,00 TL( üç ) olarak belirlendi. Çeltik ekim müracaatında bulunacak üreticiler, müracaat dilekçelerini bizzat kendileri imzalayacaklar. Bir başka üretici adına müracaatta bulunacak olan şahısların noterden alınmış vekaletname ile müracaat etmelerine, şirket adına yapılacak müracaatlarda ise sorumlu kişilerin imza sirküsünü ibraz etmelerine karar verildi. Kararlarla ilgili diğer ayrıntılar ve diğer uygulamalar ise muhtarlıklara tam metin halinde bildirilecek.

(Haber: Çiğdem Özden Demiray)