Eğitim Sen Çanakkale Şube Yürütme Kurulu, Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yaşanan sorunları gündeme getirdi. İki yıldan bu yana okula müdür atamasının yapılmaması, geçici görevlendirme ile getirilen kişinin tüm öğretmen ve personele mobbing yaptığı, ayrıca bu kişinin haftanın 3 günü ÇOMÜ’de lisans eğitimlerine katıldığı bu sebeple de okulun iş ve işleyişleri ile yeterince ilgilenmediği gündeme getirildi. Eğitim Sen’den yapılan açıklamada; “Bu soruları çoğaltabiliriz elbette.  Son beş yıl ne hikmetse Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesine okul müdürü bulunamıyor, her yıl görevlendirmeyle okul müdürü atanıyor. Görevlendirme ile okula niye ise hep aynı isim müdür olarak görevlendiriliyor. İki yıldır Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmenler, idari personel, öğrenciler huzursuz. Eğitim öğretim faaliyetleri de okulda ki bu huzursuzluklardan nasibini almaktadır” denildi.

“MOBBİNG’E MARUZ KALMAYAN NEREDEYSE KİMSE KALMADI”

Eğitim Sen açıklamasının devamında; “Okulun müdürü olarak görevlendirilen şahıs; öğretmenlerin ders programlarını yaparken uygulamaları ile toplantılardaki hal hareket, söylemleri ile okuldaki öğretmen, öğrenci, personel ile insani ilişkilere varıncaya kadar; okulda bizzat sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Okulun öğretmenlerine, personeline soruşturma açmak, cezalandırmak için fırsat kollamakta, fırsat bulamazsa, fırsat yaratmak için tabiri caizse tuzak kurmaya varan davranış ve eylemlerde bulunmaktadır. Okulda müdürün mobbingine maruz kalmayan kimse kalmamış dense yeridir” dendi.

“MÜLKİ İDARE AMİRLERİ DE LİSEDE YAŞANANLARDAN SORUMLUDUR”

Eğitim Sen, Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde geçici olarak görev yapan Müdür’ün yaptığı baskı ve mobbinglerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğinde sorumlu olduğuna dikkat çekilerek; “Okulda yaşanan huzursuzluklardan, soruşturma, cezalandırma eylemlerinden, psikolojik yıldırma davranışlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğü de haberdar olmasına rağmen, yinede ilgili kişiyi okula müdür olarak görevlendirmekte imtina etmeyip, yaşananlar karşısında kıllarını bile kıpırdatmayıp, müdürün arkasında "kaya gibi" durmaya devam etmektedirler. Okul müdürünün neden olduğu sorunları, sıkıntıları görmeyen, müdür hakkındaki şikâyetlere kulağını kapayan mülki amirlerde Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaşananlardan dolayı sorumludurlar” dendi.

“GEÇİCİ MÜDÜR NİYE VE KİM TARAFINDAN KORUNMAKTADIR”

Okul müdürünün okulda kimseyle konuşmadığı, huzursuzluk kaynağı olarak tüm personele ceza vermek için adeta fırsat kolladığı belirtilen açıklamada; “Okulda son iki yılda soruşturma ve cezalandırmalar hız kesmemekte, bu süreçte beş eğitim emekçisine çeşitli cezalar verilmiş bulunmaktadır. Ceza verilen, mobbinge maruz kalan engelli personel bile bulunmaktadır. Okulunda öğretmenleriyle, personeliyle kavga eden, selamlaşmayan, personeline ceza vermek için fırsat kollayan, mobbing uygulayan bir müdür; niye, kim tarafından korunmaktadır? Son iki yılda okulun öğrencisi sayısı düzenli olarak düşmekte; dokuz şube olarak yapılan eğitim öğretim şuanda altı şubeye kadar düşmüş bulunmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesine niye ısrarla öğrencisini bile okulda tutamayan kişiyi müdür olarak görevlendirmektedir” denildi.

Biga’da Akademik Başarıyı Arttırma Stratejileri Masaya Yatırıldı Biga’da Akademik Başarıyı Arttırma Stratejileri Masaya Yatırıldı

ÇOMÜ’DE ÖĞRENCİ… LİSEDE MÜDÜR!

Geçici olarak görevlendirilen kişinin aynı zamanda ÇOMÜ’de lisans derslerinde öğrenci olduğuna dikkat çekilen açıklamada; “Yine okula görevlendirilen müdür Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim veren bir bölümde öğrenci olarak yüz yüze eğitimine devam ediyor. Haftanın iki veya üç günü ÇOMÜ de devam ettiği bölümde derslere katılmaktadır. Kendisi devlet memuru, Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinin müdürü olarak, haftanın beş günü mesaisini okulun eğitim öğretim faaliyetlerine harcamak zorunda değil mi? Mesai saatleri içinde ÇOMÜ de eğitim aldığı bölümde öğrencilik yapmasından yetkililer haberdar mı? İzinli olarak mı ayrıca öğrencilik yapmaktadır? Okul müdürü olarak okulda bulunmadığı iki üç güne rağmen ek ders ücretini tam olarak almakta mıdır? Ek ders ücretini tam olarak alıyor ise okulda bulunmadığı, ÇOMÜ de öğrenci olarak bulunduğu haftanın iki üç günü için ek ders ücretini alması yasal mıdır?” sorusu yöneltildi.

“LİSEDE YAŞANANLARA KARŞI ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA..”

Eğitim Sen Çanakkale Şube Yürütme Kurulunca yapılan açıklamaya şöyle son verildi; “Çanakkale Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaşananlara karşı üç maymunu oynamaya devam ederlerse yaşanan ve yaşanacakların da sorumluluğunu aldıklarını, alacaklarını bilmelidirler. Okuldaki sendikalı, sendikasız, sendika ayrımı yapmadan tüm eğitim emekçilerine karşı okul müdürünün mobbingine, baskılarına karşı yetkilileri göreve davet ediyoruz. Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesine görevlendirilen okul müdürünün görevine ivedi olarak son verin. Eğitim Sen Çanakkale Şubesi olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.”

(Haber Merkezi)

Editör: Ahmet Tunç