Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sonuu birçok doktor, hemşire darp edilmiş, öldürülmüştü. 17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr.Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde Çanakkale Tabipler Odası hekimlerince Devlet Hastanesinde anıldı. Anma töreninde yapılan açıklamada Tabipler Odası başta olmak üzere birçok Sağlıkla ilgili STK’lar tarafından sağlıkta şiddete son yasası çıkartılması için yıllarca talepte bulunulduğu hatırlatıldı.

Çanakkale Tabipler Odası yönetimince yapılan açıklamada; “Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları 2007 yılından bu yana sağlıkta şiddetin önlenmesi, sağlık kuruluşlarının çalışma koşullarının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi için yoğun çaba gösterdi. Beraberinde sağlıkta şiddet, sağlık sendikaları, uzmanlık dernekleri, sağlık meslek odaları ve sağlık derneklerinin de dikkat çektikleri konuların başında yer aldı. Türk Tabipleri Birliği dahil bu konuya duyarlılık gösteren bütün kurumların öncelikli gündemi sağlıkta şiddetin durdurulması iken ülkemiz ve dünya, beklemediği ve hiç hazır olmadığı bir pandemiye yakalandı. COVID-19 olarak adlandırılan ve yaygın ölümlere yol açan salgın toplumun bütün kesimini etkilemeye ve çok ciddi sağlık sorunları çıkarmaya devam ediyor. Ancak yine tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek iş yükü gerekse de virüse muhatap olma bakımından hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük risk grubunu oluşturduğunu herkes görüyor. Bu risk, salgının ilk ayında  binlerce sağlık çalışanının Covıd-19 nedeniyle tedavi görmek zorunda kalmasına ve onlarcasının hayatını kaybetmesine yol açmış durumda” denildi.

Okul binası ile jandarma karakolu için ihale yapılacak Okul binası ile jandarma karakolu için ihale yapılacak

“GECE GÜNDÜZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORUZ.. YİNE DE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANIYOR”

Büyük bir özveri ile çalışan SAğlık Çalışanları Corona Salgını nedeniyle adeta doğaüstü mücadele veriyor. Böylesi günlerde bile halen Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşandığına dikkat çekilen açıklamada; “Hergün olduğu gibi bugün de, ülkemizdeki kamu-özel bütün hastanelerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, İlçe Sağlık Müdürlüklerinde, ambulans ve evde bakım hizmetlerinde, işyeri hekimliği birimlerinde, muayenehanelerinde, ilaç temini yanında maske dağıtmak zorunda bırakılan eczanelerinde yüzbinlerce sağlık çalışanı başta Covıd-19 olmak üzere bütün hastalıklara gece gündüz sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ve bu atmosfere rağmen sağlıkta şiddetin fiilen kendisi ve yaygın olarak gölgesi sağlık kurumlarında varlığını sürdürüyor.  Kötü yönetilen “maske dağıtımı” süreci eczanelerde şiddete de varan tartışmalara yol açarken, yapısal nedenlerle beklentisi karşılanmayan hasta yakınları hastanelerde karşılarına çıkan hekim ve sağlık çalışanına hakaret ve şiddet göstermeye devam ediyor. Bilinmelidir ki biz hekimler ve sağlık çalışanları Covıd-19 dahil her türlü sağlık sorununda üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız.  Ancak ne salgın dönemlerinde ne de olağan dönemlerde bize yönelen ve yönelecek olan şiddetin mazur görülmesine, olağanlaştırılmasına tahammülümüz kalmadı” denildi.

“TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI! YASAYI ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ”

TBMM’den geçen Sağlıkta Şiddet yasası ile ilgili olarak Tabipler Odası Yönetiminin değerlendirmesi ise olumlu bir adım olarak nitelendirildi. Açıklamada; “Bu nedenle sağlıkta şiddetin son bulmasına dair tutumumuz net ve kararlı; öneri ve taleplerimiz bütünlüklü ve birlikte uygulandığında sonuç verecek mahiyette oldu. Öncelikle caydırıcılığı sağlamak üzere özel-kamu ayırmadan sağlık çalışanlarına yönelecek şiddette cezaları arttıran “yasa”  talebimizin dün itibariyle TBMM’de onaylanmasını caydırıcı etkiyi azaltabilecek “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”nı (HAGB) içermesine rağmen önemli bir adım olarak görüyoruz. Ülkeyi ve sağlık ortamını yönetenlerin “Sağlıkta Dönüşüm Programını” durdurmalarını,  hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik dil ve söylemlerini değiştirmelerini ve ceza arttıran yeni yasayla birlikte uygulandıklarında ancak sonuç verebilecek olan “sağlıkta şiddete sıfır tolerans” içerikli bütün önerilerimizi dikkate almalarını bekliyoruz. Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” denildi.