Adının Kemalettin olduğunu söyley...

Adının Kemalettin olduğunu söyleyen bir çocuk Atatürk'e hatıra defterini uzatır ve bir şeyler yazmasını ister...
 
Onu kırmayan Atatürk deftere şu satırları yazar:
 
"Oğlum Kemalettin, hatıra defterini başkalarının fikir ve düşünceleri ile doldurmaya heves etmektense, kendi hayat defterini faaliyet, fazilet ve başarılarınla doldurmaya bak..."
 
Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün bedeninin ebediyete göç edişinin 81. Yılı...
 
Seni saygı, rahmet ve minnetle anarken yaptığımız işlerde öğüdün kulağımıza küpedir Ata'm...
 
Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı dönemden günümüze kadar düşünceleri, devrimleri ve en büyük eseri olan Cumhuriyet'le varlığını sürdürmüş ve 21. Yüzyılda dahi asrın lideri olarak yaşamaya devam etmektedir...
 
Bunu nasıl olduğunu ise onun sözlerinden anlamak mümkün...
 
"İki Mustafa Kemal var. Biri ben, fert olan, fani olan Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal'den ise ancak 'Biz'diye bahsedebilirim. Yani sizler, çalışan köylü, uyanık, münevver, milliyetperver vatandaşlar... "
 
Ata'mızın yolunda olan ve onun ilke ve inkılaplarından asla vazgeçmeyen yoldaşlar!
 
Bugün Atatürkçülüğün bir beden seviciliği değil, fikir savunuculuğunu olduğunu anlatabildiğimiz kadar Mustafa Kemal'iz...
 
Atatürk'ün askeri olmamıza da gerek yok, heykellere Atatürkçülüğü sığdırmaya da...
 
Çünkü gerçek Atatürkçülük, onun devrimlerinin ve fikirlerinin ışığından gitmektir.
 
Bugün onun bedeninin ebediyete göçtüğü günü, ey sehven bayram ilan edenler!
 
Binlerce Mustafa Kemal var bu ülkede...
 
Ve biz belki sizler kadar değil ama, kimse tarafından kandırılamayacak kadar akıllı ve güçlüyüz...
 
Ve sen ...
 
Ey büyük Atatürk!
 
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
 
Ne mutlu Türk'üm diyene!