Dardanos Orman Kampı içerisinde, 20 metrelik sahil şeridini ticari işletmelere açacak ‘Rekreasyon Alanı’ olarak imar planı yapılması Çanakkale Kent Konseyinin de tepkisini çekiyor.

Çanakkale Kent Konseyi Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu yaptıkları açıklama ile karara itiraz etti. Yapılan açıklamada; “Kent müştereklerimizden biri olan halk arasında Dardanos Orman Kampı olarak bilinen ve “Kamu Eğitim ve Dinlenme Alanı” olarak kullanılan yerleşkenin,  yeniden, kullanım özelliği değiştirilerek halkın kullanımına kapatılmasına yol açacak plân değişikliği kararına itirazımız var” denildi.

“İTİRAZLAR SONUCUNDA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİ”

Açıklamanın devamında kamp alanı ile ilgili olarak yapılan hukuki mücadele hatırlatılarak; “12 Nisan’da 2023’te Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Dardanos Orman Kampı’nın  “Gelişme Konut Alanı, Kumsal-Plaj-Park ve Yol” olarak kullanılması yönünde plân değişikliği yapılmış; bu karar Çanakkale Belediyesi, Çalışma Grubumuz ve yerel halkın itirazları sonucunda iptal edilmişti. Bu kez 17 Kasım 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Dardanos Orman Kampı “Ticaret-Turizm Alanı, Rekreasyon Alanı, Kumsal-Plaj ve Yol” olarak kullanılması yönünde yeni bir plân değişikliği yapılarak, yeniden halkın kullanmasını engelleyecek bir kararla özelleştirmeye açılmıştır” denildi.

“ANAYASA’NIN 43’NCÜ MADDESİNE AYKIRI DAVRANILIYOR”

Belediye Meclisinin yanı sıra Anayasa’ya da yapılan plan değişikliğinin aykırı olduğuna dikkat çekinle açıklamada; “Öte yandan bu plân 1996 yılında Çanakkale belediye meclisinin kararıyla ve “Kıyı Kanunu Madde 5: Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” hükmüne uygun davranarak 20 metrelik sahil şeridi kamuya terk edilmesi gereken alan olarak düzenlemiş olmasına rağmen, Kararname,  20 metrelik sahil şeridini “Rekreasyon alanı” olarak plânlarken, aynı zamanda da yasal düzenlemelere ve Anayasa’nın 43.maddesinde “deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yarar gözetilir” hükmüne de aykırı davranmaktadır. Sorunlu bir başka durum da bu kez ticaret-turizm işleviyle plânlanan alanda yoğunluğu artırıcı, kentsel ulaşım sistemini etkileyici faktörlerin değerlendirmeye alınmadığıdır.  “Kentsel Teknik altyapı değerlendirmesi raporu” eksik olan bu plânlamanın İmar Kanunu’nun 26. Maddesine aykırı olduğu da açıktır” hatırlatması yapıldı.

“KIYILARIN BİRKAÇ KİŞİNİN RANT ELDE ETMESİ UĞRUNA..”

Yapılan plan değişikliklerine tepki gösterilen açıklamanın devamında; “Son söz olarak söyleyeceğimiz şudur: Kişiler ve kurumlar karar ve uygulamalarında yasalara uygun davranmalıdır. Cumhurbaşkanı Anayasa’nın 104. Maddesine göre “Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını” temin etmekle yetkili ve görevlidir ki, Kararname, işlevi değiştirilerek özelleştirilecek kamuya ait bir arazinin, imar haklarını artırarak satışa çıkarılması idarenin bir gayrimenkul geliştirici gibi davranmasına ve bu süreçte hiçbir şekilde ne kentliyi ne mahalle sakinlerini ne de yerel yönetimi karar sürecine dahil etmemesiyle de sorunlu bir kararnamedir.  Şeffaf ve katılımcı olmayan bu sürecin toplumsal faydayı esas almadığı da çok açıktır. Sürdürülebilir yaşantı anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirmeyen, çevreye duyarlı olmayan, kamu yararı gözetilmeksizin özel mülkiyete devredilmesini sağlayan bu plânla, kıyıların birkaç kişinin rant elde etmesi uğruna kamuya kapatılmasına yol açacağı da açıktır. Yeniden gündeme getirilen Orman Bakanlığı mülkiyetindeki “Kamu Eğitim ve Dinlenme Alanı”nın kullanım şeklinin değiştirilerek özelleştirilmesini kapsayan bahsi geçen kararnameyle yapılan İmar Plân değişikliğinden vazgeçilmesini istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Tacizci Öğretim Görevlisi Güvenliğe Yakalanmış! Tacizci Öğretim Görevlisi Güvenliğe Yakalanmış!

(Haber Merkezi)

Editör: Ahmet Tunç