Yaptığı bilimsel araştırmalar ve yazdığı kitaplarla hem Türkiye’de hem de dünyada tanınan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mithat Atabay, 2022 yılı Ekim ayında yayınladığı “Çanakkale’de Kapı Komşumuz Yahudiler” adlı kitaptan sonra iki yeni kitabıyla daha okuyucularının karşısına çıktı.

SON YÜZYILDA TÜRKİYE’DE DEPREMLER

Kuva-yi Milliye destanı Biga'da sahnelendi Kuva-yi Milliye destanı Biga'da sahnelendi

Dr. Mithat Atabay’ın yeni yayınlanan kitaplarından ilki “Son Yüzyılda Türkiye’de Depremler” adını taşıyor. Kitapta 20.yüzyılda meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan yüz yirmi deprem ele alınmaktadır. Yüzyılın başlangıcı olan 1 Ocak 1901 tarihinden yüzyılın bitimi olan 31 Aralık 2000 tarihleri arasındaki yüzyıllık zaman dilimi içerisinde depreme bakış, depremlerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma, yardım yöntemleri, çadır ve çadır tipleri, evlerin barakalardan prefabrik, konteynır ve kalıcı konutlar haline dönüştürülerek çok daha hızlı ve depreme dayanaklı inşa edilmesi, deprem yönetimi, mali kaynak yaratma ve depremden zarar görenlerin zararlarının giderilmesi, depremin başta her yaşta insan olmak üzere tüm canlıların üzerindeki etkilerinin giderilmesi ve rehabilitasyonu gibi pek çok konuda bir yüzyıl boyunca önemli gelişim ve değişimler yaşandığı dikkate alınarak; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden başlayarak toplam yedi dönemde depremler ele alınarak dönemler arası karşılaştırmalar ve değerlendirmelere yer verilen kitap tamamen arşiv belgeleri, bakanlar kurulu kararları, Kızılay kayıtları ve süreli yayınlar ile deprem raporlarına dayanılarak hazırlanmış bir başvuru eseri niteliğindedir. Kitap büyük boy ve toplam 518 sayfadan oluşmaktadır. Kitapta Çanakkale ve çevresinde meydana gelen depremler hakkında da ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK’IN FAHRİ BAŞKANLIĞI’NDA MİLLET PARTİSİ  

Dr. Mithat Atabay’ın yeni yayınlanan kitaplardan ikinci “Mareşal Fevzi Çakmak’ın Fahri Başkanlığı’nda Millet Partisi” adını taşımaktadır. Çok partili döneme geçildiğinde siyasete Demokrat Parti içinde başlayan bir grup, bir süre sonra Demokrat Parti’nin Türkiye’de özlenen özgürlükleri sağlayamayacağını düşünerek Mareşal Fevzi Çakmak’ın fahri başkanlığında Millet Partisi’ni kurdular. Türk siyasi hayatında çok önemli bir yer tutan Millet Partisi, programında, Türkiye’de gerçek demokrasinin kurulması için kişisel özgürlüklere getirilen kısıtlamaların kaldırılması, basın ve düşünce özgürlüğünün sağlanması, iki meclisli parlamentonun oluşturulması, Anayasa Mahkemesi’nin kurulması ve işçilere grev hakkının verilmesi gibi pek çok öneri ile siyasal yaşamına başladı. Söylemleri ve eylemleri ile siyasal güç boyutu itibariyle gerçekte ve düşünsel anlamda Türk demokrasi tarihinin şekillenmesinde işlevsel bir niteliğe sahip olan Millet Partisi’nin ömrü çok kısa sürdü ve iktidarda bulunan Demokrat Parti’nin girişimleri ile kapatıldı. Ancak bu düşünce ve hareket, siyasi yaşamda kendisine yer buldu ve günümüze kadar gelen süreçte varlığını devam ettirdi. 

Kurtuluş Savaşı’nın önderlerinden Mareşal Fevzi Çakmak’ın fahri başkanlığında bir siyasal partinin kuruluş ortamı, yaşanan olaylar, iktidar-muhalefet çatışması ve değişen dünya koşullarına farklı bakışları görebileceğiniz bir çalışma…   Kitapta; 1946’da Demokrat Parti’den Çanakkale milletvekili seçilenlerden Behçet Gökçen ve Ali Rıza Kırsever de bu partiye katıldığından Çanakkale’nin siyasal yaşamına da katkı sağlayan bilgiler içermektedir. 

Mareşal Fevzi Çakmak’ın Fahri Başkanlığı’nda Millet Partisi  adlı çalışmayı sağlığında Osman Bölükbaşı da görmüş ve oğlu Deniz Bölükbaşı da “Anadolu Fırtınası” adlı eserinde övgü ile söz etmiştir.

(Haber Merkezi)

Editör: Ahmet Tunç