Ceylan: Üyelerimizin oylarına talibim! Ceylan: Üyelerimizin oylarına talibim!

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga’nın Gümüşçay Beldesi’nde halkın bilgilendirilmeden yapıldığı ileri sürülen “Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri” çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için Meclis Başkanlığına verdiği önergede gündeme getirirken, “Toplulaştırma çalışmaları öncesi beldedeki arazi sahipleriyle bilgilendirme toplantısı yapılmış ve süreçle ilgili olarak belde sakinleri bilgilendirilmiş midir?” diye sordu. CHP’li Özgür Ceylan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için Meclis Başkanlığına verdiği önergede, Biga Gümüşçay beldesinde yapılan “Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri” çalışmalarını sordu. Özgür Ceylan soru önergesinde Biga ilçesi Gümüşçay Beldesi’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri” kapsamında bir çalışmanın başladığını belirterek, “Ancak belde de ikamet eden vatandaşların söz konusu projenin teknik detayları ve iş akış süreçleriyle ilgili olarak bilgilendirilmedikleri yönünde belde sakinlerinden şikayetler almaktayız” şeklinde ifade etti. İlgili yasa ve yönetmeliklere göre; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde DSİ’nin uygulayıcı kuruluş olarak yetkili olduğunu ifade eden Özgür Ceylan konuya ilişkin mevzuata gönderme yaparak, “Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak arazi üzerinde, DSİ veya proje idaresi tarafından yapılacak fiili uygulamalar, hak sahiplerinin iznine tabi değildir. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülen alanlarda tarımsal faaliyetleri kısıtlamaya DSİ veya proje idaresi yetkilidir. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri için ihtiyaç duyulan toprak etüt ve analizleri arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresi tarafından yapılır veya yaptırılır” dedi. Özgür Ceylan, 24 Şubat 2021 tarihinde belde de yapılan anons ile listelerin askıya çıkarıldığını, ilan edilen harita ve listelere itirazların ilan süresi bitimi olan 23 Mart 2021 tarihinden sonra 15 gün içinde yapılacağının bildirildiği ve yönetmelikteki itirazın askı sürecinde yapılabileceği hükmü göz ardı edilerek vatandaşların yanıltıldığını ileri sürerken, “Çanakkale’nin yüzölçümü bakımından ikinci büyük ilçesi olan ve Çanakkale ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan Biga’nın ekonomisinin temeli tarıma dayanmaktadır. Dolayısıyla yapılmak istenen arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin hakkaniyetle yapılması temel esas olmalıdır” dedi. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, önergesinde toplulaştırma çalışmaları öncesi beldedeki arazi sahipleriyle bilgilendirme toplantısı yapılıp yapılmadığı ve süreçle ilgili olarak belde sakinleri bilgilendirilip bilgilendirilmediği hakkında bilgi isterken, “Arazi sahiplerine, parsellerinin niteliklerinin değişeceği, parsel sayılarının azalacağı, arazilerinde işin sonunda bir değer artışı yaşanacağı ya da toplulaştırma sonrası sulu arazi parsel sayısının artacağı buna bağlı olarak kuru arazi parsel sayısının azalacağı gibi bilgiler verilmiş midir?” diye sordu. Özgür Ceylan, Gümüşçay beldesinde söz konusu projeye başlanmadan önce sulu arazi parsel sayısı, bu parsellerin kaç dekar olduğu, sulu arazi ve kuru arazi kullanım miktarlarının kaç dekar olduğu veproje sonunda hedeflenen sulu arazi ve kuru arazi kullanım miktarları ne olacağı hakkında bilgi isterken, “Söz konusu toplulaştırma projesi için arazi derecelendirme işlemlerini yapmaya yetkili komisyon üyeleri kimlerden oluşturulmuştur? İlan edilen haritalarda bazı alanların proje dışı gösterilmesinin nedeni nedir? Bazı arazilerin toplulaştırılmak yerine bölünmesi ve hak sahipleri açısından hiç alakaları bulunmayan parsellere taşınması toplulaştırma ilkeleriyle bağdaşmakta mıdır?” diye sordu. Özgür Ceylan, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye yönelttiği son soruda isetoprağı işlemek üzere hazırlık yapan, tarla kiralayan, tohum, gübre, ilaç gibi üretim girdilerini temin ederek hazırlık yapan üreticilerin mağdur olmalarını önlemek maksadıyla alınan önlemler neler olduğu hakkında bilgi istedi.