Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanların uygun koşullarda izolasyon...

Biga TSO'ya TSE'den denetim: Başarılı... Biga TSO'ya TSE'den denetim: Başarılı...
Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları için Çanakkale İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararları ile yeni tedbirler alındı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait yurdun izolasyon yurdu olarak kullanılmasına karar verildiği belirlendi. Ayrıca il dışından gelip Çanakkale'de yaptırdığı tespit pozitif çıkan vatandaşlarında belirlenecek otellerde zorunlu karantinaya alınacağı açıklandı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada yeni önlemler ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunuldu; Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve FilyasyonRehberi" ne göre, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb.) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin; Valiliğimizce belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılması salgının seyri açısından elzem bir durumdur. Bu çerçevede 1. Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb.) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine, 2. İlimizde asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için; 02.09.2021 tarih ve 9 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait yurdun izolasyon yurdu olarak kullanılmasının sağlanmasına, Belirlenen yurdun kapasitesinin dolması durumunda ise Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca bu kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere mümkünse kamu kurumlarına ait misafirhane/konaklama tesisi gibi yerlerin mümkün değilse karantina oteli gibi yerlerin belirlenmesine, 3.Karantina oteli belirlenmesi durumunda belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanması, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına, 4.İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca tespit edilen misafirhane/konaklama tesisi/karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesine, İBNİ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 5. Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmaları için Valilik/Kaymakamlıklarca belirlenen yerlere; ­Ziyaretçi kabul edilmemesine, ­Güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesine, ­İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesine. OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.