Erdoğan'dan Tıbbi Sekreterler Günü ziyaretleri Erdoğan'dan Tıbbi Sekreterler Günü ziyaretleri

Çanakkale Valiliği bünyesinde toplanan İl Pandemi kurulu, il genelinde artış gösteren Pandemi salgını ile ilgili bir dizi karar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda bir süredir yapılmayan denetimlere tekrar başlanacağı ve sıklaştırılacağı, özellikle vatandaşların toplu halde bulunduğu Tiyatro, Konser, Cafe-Bar gibi alanlara yönelik tedbirlerin ve önlemlerin sıklaştırılacağına vurgu yapılması dikkat çekti. Valilik bünyesinde Oy birliği ile alınan İl Pandemi Kurulu kararları ise şöyle; "Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Vaka sayılarındaki artış hızı sebebiyle yapılan değerlendirme sonucunda; 1.Kamu ve özel kurum/kuruluşlar, eğitim kurumları ile restoran, kafe, otel, tiyatro, sinema, konser salonları, alışveriş merkezleri vb. yerlerde ve tüm toplu etkinliklerin yapıldığı alanlarda Covid-19 pandemisi virüsünün yayılım hızının düşürülmesi amacıyla maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması hususunda kurum kuruluş yetkililerince gerekli tedbirlerin alınmasına ve vatandaşlarca azami hassasiyet göstermelerine, 2.Yürürlükte olan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda alınması gereken tüm tedbirlerin uygulanmasına ve tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimlerin Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca oluşturulan denetim ekipleri tarafından eksiksiz şekilde yerine getirilmesine. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri çerçevesinde ve yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda; -Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, -Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine, -Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.