Çanakkale Kadın Dayanışması Platformu, Ekoloji Mücadelesi Veren Platform ve kadın derneklerinin katılımıyla Çanakkale merkezde basın açıklaması yapıldı. Çanakkaleli kadınlar imzasıyla yapılan basın açıklamasında 2023 milletvekili seçimleri için aday listeleri belirlenmesi süreciyle ilgili talepler sıralandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

 "EŞİT, ÖZGÜRLÜKÇÜ, ŞİDDETSİZ, EMEKTEN YANA..."

"Çanakkale, doğası ve halkı için mücadele edecek kadın vekilini arıyor! Çanakkale, eşit temsil istiyor! 20 yılı aşan bir süredir tek adam rejimi marifeti ile yönetilen ülkemiz aslında neoliberalizmin küresel düzeninde sömürülen ülke konumundadır. AKP iktidarının işbirliği ile uluslararası ve ulusal sermayenin sınırsız ve sahipsiz doğal kaynak muamelesi yaptığı coğrafyaların başında ise Çanakkale ve Kazdağları bölgesi gelmektedir. Çanakkale’nın tüm doğal varlıkları müştereklerimizdir ve şirketlerin kâr hırsına teslim edilemez. Uzun yıllardır Çanakkale ve Kazdağları’na yönelik sürdürülen planlı neoliberal saldırıya karşı mücadele eden Çanakkale halkı bu mücadelemizdeki kararlığımızı doğanın ve onun ayrılmaz bir parçası olan biz insanların en temel ve evrensel hakkı olan yaşam hakkımızdan alıyoruz. Mücadelemiz özellikle ataerkil kapitalist toplumun aynı doğa gibi sistematik sömürüsüne maruz kalan biz kadınların sırtında, bizlerin inancı ve emeği ile yükselmektedir. Biz kadınlar, doğanın ve yaşamın devamlılığı için mücadele ederken aslında, eşit, özgürlükçü, şiddetsiz, emekten yana, adil bir toplumun kurulması için mücadele etmekteyiz."

Eski gençlik kolları başkanı da başvuru yaptı Eski gençlik kolları başkanı da başvuru yaptı

"KABUL ETMİYORUZ"

"14 Mayıs seçimleri fütursuzca sermaye yararına çalışan, doğanın ve halkımızın varlığını, refahını tehdit eden yok etme politikalarını uygulayan tek adam rejimini ortadan kaldırmak için bize tarihi bir fırsat sunmaktadır. Bu seçimler aynı zamanda yaşamdan ve halktan yana bir meclis ve iktidar kurmak adına tarihi bir görev de yüklemektedir. Bu çerçevede tüm muhalefet partilerini sermayeden bağımsız, doğanın ve halkın çıkarlarını bireysel ve sermaye çıkarlarının üstünde tutacak, ataerkil siyaset alanında her tür ötekileştirmeye, baskıya, asimilasyona baş kaldırabilecek kadın vekil adayı çıkarmaya davet ediyoruz. Aday olacak kadın siyasetçileri Ankara’ya vekil olarak gönderdiğimizde Çanakkale, doğa ve biz emekçi halkın çıkarları için amansız bir mücadeleye girişebilecek, bu mücadeleyi Çanakkale’deki biz yaşam savunucuları ile omuz omuza yürütebilecek güçte, inançta, siyasi ve insani donanımda olmasını bekliyoruz. Artık Çanakkale’nin sermaye ile kirli siyasi ve ticari ilişkiler içinde olan vekillerce temsiliyetini kabul etmiyoruz. 15 Mayıs sabahında doğanın ve halkın kadın vekillerini Meclis’te görmek istiyoruz."

"TEKRAR HATIRLATIYORUZ"

"İktidarın özellikle son seçimlere yönelik yaptığı hamlelerde kadın politikaları hepimiz dehşete düşürdü. Bir süre önce İskele meydanında yaptığımız basın açıklamasında muhalefete seslenerek EŞİT TEMSİL haklarımızın dikkate alınmasını istedik.  Muhalefet partilerinden liyakatli, şehrin dinamiklerini bilen ve kadınlarla yakından temaslı kadın adayların seçilebilecek bir sırada aday gösterilmesini isteyen bizler, seslerimizi duyurmak için her yolu deniyoruz. Muhalefet partilerine bu isteğimizi iletmeye devam ederken, verilen modern kurtuluş savaşında seslerimizin bir karşılık bulmasını önemli buluyoruz."Kadın özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği vadeden tüm muhalefet partilerine bu vadin ancak, hak, hukuk, adalet ve emekten, doğadan yana, eşit temsil ile gerçekleşebileceğini, bu konuda tutarlı bir yaklaşım beklediğimizi tekrar hatırlatıyoruz."

(Haber: Çiğdem Özden Demiray)