Sandığa Giderken Bunlara Dikkat Sandığa Giderken Bunlara Dikkat

Çanakkale Valiliği, kamu kurumlarındaki resmi ve kiralık araç kullanımıyla ilgili bir genelge yayınladı. Genelge, son zamanlarda kamu araçlarının amacına uygun olarak kullanılmadığına dair gelen şikayetlere dikkat çekiyor.

Genelgede, 237 sayılı Taşıt Kanunu ve 2021/14 sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne atıfta bulunuluyor. Taşıt Kanunu'nun savurganlığa yol açmadan araçların bütçe olanaklarıyla uyumlu biçimde kullanılması gerektiğini vurgulanıyor. Ayrıca, bu kanunun cezalar başlıklı 16. maddesinde araçların hizmet dışında kullanılması durumunda hapis cezası öngörüldüğü belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ise hizmet aracı olarak kullanılan taşıtların özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Kamu kaynaklarının tasarruf prensiplerine uygun olarak kullanılması gerektiği vurgulanarak her kamu kurumu ve görevlisinin bu konuda sorumlulukları olduğu ifade ediliyor.

Valilik, genelgeyle birlikte konunun sıralı sorumlu amirlerce takip edilerek gerekli önlemlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi çağrısında bulunuyor.

Çanakkale Valiliği, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için bu tür önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaparken, ilgili kurum ve görevlilere gereken hassasiyetin gösterilmesi çağrısında bulunuyor.

İŞTE O GENELGE;

(Haber Merkezi)

Editör: Ahmet Tunç