İl Genel Meclis bütçesi üzerindeki kavga devam ediyor. 25 Aralıkta gerçekleşen toplantıda bütçede değişiklik yapmadan tekrar oy çokluğu ile oylanması sonrasında AK Parti İl Başkanı tepki göstermişti. AK Partiye cevap Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan’dan geldi.
“140 MİLYON LİRALIK BÜTÇENİN 41 MİLYONU YATIRIM ÖDENEĞİDİR” AK Partililerin tepkisi, Vali İlhami Aktaş’ın red edilmesiyle başlayan Bütçe kavgası son sürat devam ediyor. Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan bütçe üzerinden sürdürülen tartışmalara açıklık getirdi. Pehlivan; “Çanakkale İl Özel İdaresinin 145 milyon 950 bin TL toplam bütçesinin yasal zorunluluk uyarınca ayrılması gereken ödenekler ve personel ödeneklerinin toplamı 104 milyon 221 bin TL'dir. Kalan yatırım ödeneği 41 milyon 729 bin TL olup, yatırım ödeneğinin yeterli gelmediği durumlarda yarım kalan işler için ilgili idari birimi talebi ve il encümeni kararıyla kullanılabilecek 7 milyon TL yedek ödenek ayrılmıştır” diyerek itiraz edilen bütçenin aslında büyük bir kaleminin personel ve ödeneklere ayrıldığına dikkat çekti. “13 MİLYON LİRAYI KESİNTİ VE AĞIRLAMA GİDERLERİNDEN TOPLADIK” Köylere hizmet götürmek için büyük çaba harcadıklarını belirten Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan; “İl Genel Meclisinin idarenin teklif ettiği bütçe üzerinde yaptığı değişiklik toplamda 13 milyon 830 bin TL'lik bir yatırım dağılımına karşılık gelmektedir. Bu paylaştırma misafir ağırlama giderlerinden yapılan kesintiler ve yatırım ödeneğinde yapılan yer değiştirmeler ile sağlanmıştır. Karalama yapmak için hangi yönteme başvuracağını şaşırmış olanlar tarafından lanse edildiği gibi "İlçeler arasında bir parasal paylaştırma" söz konusu değildir. Bu iddia kargaların bile gülmeyeceği raddede absürtlük taşımaktadır. İl Genel Meclisi tarafından yapılan bütçe değişiklikleri "parasal paylaştırma" değil, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin hayata geçirilebilmesi için yapılan projelendirmeden ibarettir. Bu projelendirme 2020 yılı boyunca yapılan hazırlıkların, alınan meclis kararlarının, komisyon çalışmalarının, sahada yapılan ihtiyaç tespitinin, muhtarlıklardan alınan taleplerin bir sonucudur” dedi. “AKP TANDANSLI İLE DEMOKRASİ ANLAYIŞI..” Bütçe üzerindeki tartışmaların AK Parti kaynaklı olduğunu belirten Güneş Pehlivan; “Yatırım bütçesi içinden yapılan projelendirmelerin toplam maliyeti 13 milyon 830 bin TL olup, İl Özel İdaresi toplam bütçesinin yalnızca % 8,6’sına, toplam yatırım bütçesinin yalnızca % 30'una karşılık gelmektedir. AKP tandanslı ileri (!) demokrasi anlayışı, Çanakkale halkının iradesini temsil eden meclis çoğunluğunun bütçenin cüzi bir kısmında bile değişiklik yaparak köylerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kullanılmasını hazmedemeyerek çözüm değil, problem üretmekte; Çanakkale'nin demokrasi ve hemşerilik kültürüne yakışmayacak bir tutum sergilemektedir. Meselenin özü budur. Biz 20 yıldır kutuplaştırılmaktan ve faydasız çekişmelerden yorgun düşmüş, her türlü zorluğa karşı dik durmayı bilmiş, onurlu ama yoksullaştırılmış bir halkız. Ayrıştırıcı söylemlere, temelsiz saldırılara karnımız tok. Birbirimizi sayıp sevdiğimiz, sevinci ve üzüntüyü, varlığı ve yokluğu hep birlikte paylaştığımız bir yönetim anlayışını düşlüyoruz” dedi. “BÜROKRATİK BASKI VE ZORLAMALARLA ENGELLEMEYE ÇALIŞMAK..” Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan açıklamalarının devamında; “Varlık ve kaynakları tek başına kullanan, yoksulluğu ve borcu ise geri kalanımıza paylaştıran anlayışa tahammülümüz kalmamıştır. Köylerimizin su, yol, çocuk parkı, köy konağı, açık alanlı düğün salonları gibi basit ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılmış bütçe değişikliklerini temelsiz suçlama ve saldırılarla, bürokratik baskı ve zorlamalarla engellemeye çalışmak böylesine zor bir dönemde hayata tutunma mücadelesi veren millete yapılmış en büyük ayıptır” dedi. “İTİRAZLARI TEMELSİZ, CİDDİYETTEN UZAK, ABSÜRD..” Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan açıklamalarını şöyle sürdürdü; “13 milyon 830 bin TL'nin köylerin basit ihtiyaçları için projelendirilmesine itiraz edenler, 25 Aralık günü mecliste yapılan oylamada bütçenin değişiklik yapılan bölümlerine değil, hiçbir değişiklik yapılmayan ve yasa gereği yapılamayacak olan toplam bütçeye, personel giderlerine, AKP'nin çoğunlukta olduğu geçmiş yıllarda yapılmış borçlanmadan kaynaklanan ödemelere, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş bütçe kararnamesinin bir kısım hükümlerine de "hayır" oyu kullanarak, itirazlarının ne denli temelsiz, ciddiyetten uzak ve absürtlük derecesinde olduğunu göstermişlerdir. Unutmamak gerekir ki, her türlü gerçeklikle bağları koparılmak istenen, yalan ve manipülasyonlarla kullanılmak istenen halk, bir gün kendisinin sırtından geçinenlerin karşısına dikiliverir.”