Biga İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarımsal üretimin devam etmesi için seyahat izin belgelerinin istenmesi şartlarında düzenleme yaptı. Ayrıca tarımda çalışanlarda yaş sınırı konusunda da düzenlemeler dikkat çekti

KARAR:

1. Tarım işçisi olduğu belgelenen kişilerin çalışma alanlarına gidiş gelişlerinde seyahat izin belgesi aranmamasına,

2. Tarımsal faaliyetlerde 20 yaş altındaki gençlerin birinci derecede yakınlarının veya ebebeynlerinin yanında çalışabilmelerine,

3. Tarım işçilerini taşıyan şoförlerin/araçların, tarımsal faaliyetlerde sözleşmeli üretim yapan Firma/Şirket/Kooperatif/Birlik yetkilisi veya çalışanlarının, yaş sınırı olmaksızın İl Hıfzıssıhha Kurulunun 19.04.2020 tarih ve 4 / K sayılı kararının 7. Maddesinde olduğu gibi il ve ilçe içinde çalışabilmelerine,

4. İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulumuzca Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için ilçemizdeki işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin düzenlenmesi hususunda alınan 17.04.2020 tarih ve 34/A no.lu kararın gözden geçirilmesi neticesinde,

Değiştirilen 2. Maddenin “Perakende olarak, zirai ilaç, tohum, gübre, yem vb. ürünlerin satışını yapan işletmelerin 09.00/19.00 saatleri arasında faaliyet göstermelerine” şeklinde düzenlenmesine,

Otomotivde ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda! Otomotivde ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda!

Alınan kararlara uyulmadığının tespiti durumunda 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili mevzuat maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk ceza kanunu 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem yapılmasına, Oy birliği ile karar verildi.