“Depreme hazırlıklı olmak zorundayız” “Depreme hazırlıklı olmak zorundayız”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü'nün 2020 yılı hesap ve kitapları Sayıştay Müfettişleri'nce denetlendi. Geçtiğimiz yıllarda kamu zararı ile gündeme gelen ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Fakültesi'nin hesapları bu yıl incelenmediği için hastane ve fakültenin güncel borcu ve zararı açıklanmadı. AKADEMİSYENLER BAP PROJELERİNDEN DESTEK ALIYOR Öğretim üyelerinin yapacağı bilimsel çalışmalar için gerekli finansman kaynağı sağlamak üzere çeşitli hayırseverlerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarınca destek programı açıklanıyor. Türkiye’de akademisyenler ise en çok kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri)'ne başvuruyorlar. Yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulama kapsamında akademisyenlere maddi destek ya da projelerinde kullanacakları teçhizatlar sağlanıyor. BAP’a başvuran akademisyenler; projelerinin içeriği, ihtiyaç duyulan kaynak miktarı, proje başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtiyorlar; yapılan incelemeler sonrasında projenin tahmini bütçesi BAP tarafından başvuru yapan akademisyenlere ödeniyor. Proje bitiminde ara ve sonuç raporlarını belirli süre içerisinde kuruma vermek; alınan ödenek karşılığında fatura, eğer makine teçhizat alınmış ise bunlar kuruma iade ediliyor. 10 YILLIK 41 PROJENİN AKIBETİ BİLİNMİYOR! Sayıştay müfettişleri yaptıkları 2020 yılı denetiminde; ÇOMÜ’de görev yapan öğretim görevlilerin 2010-2020 yılları arasında BAP’tan kaynak almak için yapılan ve kaynak verilen 41 projenin yıllardır sonuçlandırılmadığını tespit etti. Sayıştay müfettişleri yaptıkları tespitte; “Üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin incelenmesi sonucunda 31.12.2020 tarihi itibariyle ek süreler dahil süreleri dolduğu halde tamamlanmayan ve sonuç raporları verilmeyen 41 projenin bulunduğu ve 2019 yılında çıkarılan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nde bulunan mali yaptırımların uygulanmadığı görülmüştür” ifadelerine raporda yer verdiler. “TESLİM EDİLMEYEN PROJELERİN SAHİPLERİNE MALİ İŞLEM NEDEN YAPILMADI” Sayıştay Müfettişleri söz konusu 41 projenin yasal sürelerinin yanı sıra ek sürelerinin de kullanıldığını, ek sürelerin bitmesine rağmen proje çalışmalarının ne ara ne de sonuç raporları sunulmadığından; proje sahiplerine Üniversite Yönetiminin neden mali yaptırım uygulanmadığını sordu. Müfettişler yaptıkları incelemede tespitlerini rapora şu ifadelerle yansıttılar: “Yapılan incelemede üniversitenin 2010-2020 yılları arasında tamamlanmayan veya sonuç raporu gelmeyen 41 projenin bulunduğu ve bunlara ilişkin Yönergede bulunan mali yaptırımlara ilişkin herhangi bir müeyyidenin uygulanmadığı görülmüştür. Bilimsel araştırma projelerinden süresi geçtiği halde ara rapor ve sonuç raporu sunulmayanların mümkün olan en kısa sürede ilgili yönerge kapsamında mali yaptırımlara ilişkin müeyyidelerin uygulanması gerektiği düşünülmektedir. Sonuç olarak kamu idaresi yukarıda konu ettiğimiz hususların düzeltilmesine ilişkin işlemlere başladığını belirtmiş olup, en kısa sürede Bilimsel Araştırma Projelerinden süresi geçtiği halde ara rapor ve sonuç raporu sunulmayanların ilgili yönerge kapsamında mali yaptırımlara ilişkin müeyyidelerin uygulanması gerekmektedir.”