Biga Kent Konseyi, 27 Haziran Perşembe günü seçime gidiyor. İki Boşnak başkan adayının yarıştığı seçime sayılı gün kala adaylardan Süleyman Duran bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ubay Kafe'de gerçekleşen açıklamada Boşnak böreği ikramı da yapıldı. Başkan adayı Süleyman Duran açıklamasında; "Adaletli bir seçim yarışı dilerim" dedi.

Biga Kent Konseyi mevcut Başkanı Metin Tatlı, adaylardan Ergün Erkap'a desteğini açıklarken; Biga Kent Konseyi eski genel sekreteri Erdoğan Başer ise Süleyman Duran'ı destekliyor.

Biga Kent Konseyi Başkan Adayı Süleyman Duran'ın açıklaması şöyle:

Biga Kent Konseyi Başkanı: Ergün Erkap Biga Kent Konseyi Başkanı: Ergün Erkap

"Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere temsilcileri ile toplanır. Kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmasıdır. Kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş bir yapıdır. Çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlar. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması, ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlar.

Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkar ve geliştirir, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları destekler. Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunur. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlar.

Bizler 27 Haziran 2024 perşembe günü Biga Belediyesi Nikah Salonunda yapılacak Kent Konseyi yürütme kurulu için listemizi hazırladık ve adayız. Yeni bir ekip ile geçmiş dönem yöneticilerinden daha iyi çalışacağımız iddiamızı ortaya koyarak. Hedeflerimizi genel kurulda belirteceğimiz ifade edip adaletli bir seçim yarışı dilerim."

(Haber: Çiğdem Özden Demiray)

5C5B5A07 14F3 4Eeb 9312 Fadd817Bc4C7

Editör: Çiğdem Özden Demiray