CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Lapseki’deki Kirazlıdere 1 ve 2 Termik Santralleri ile Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve İskele Projelerinin “ÇED Olumlu” kararının süresi dolduğu halde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar değişikliği yapıldığını belirterek, “Süresi dolmuş “ÇED Olumlu” raporu ile imar değişikliği yapılmış mıdır?” diye sordu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde, Çanakkale Lâpseki ilçesinde bulunan Kirazlıdere termik santral kompleksinde süresi dolan “ÇED Olumlu” raporu ile yapılan imar değişikliğini sordu. Özgür Ceylan verdiği önergede, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ÇED Yönetmeliği’nin 14. Maddesi 4. bendinde “ÇED Olumlu" kararı verilen proje için yedi (7) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Olumlu” kararı geçersiz sayılır.” şeklinde olduğunu belirterek, “Dolayısıyla karar tarihinden itibaren 7 yıl içerisinde tüm gerekli izin / belgelerin alınması suretiyle inşaatına başlanılmayan projelerin ÇED Olumlu Kararı düşmektedir / geçerliliğini yitirmektedir” diye konuştu.

Özgür Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Kirazlıdere Termik Santrali Entegre Projesi (Endüstriyel Atık (Kül) Depolama Alanı Ve İskele Projesi Dahil) projesi için verilen 14.02.2013 tarih ve 2886 sayılı, Kirazlıdere-2 Termik Santrali1 projesi için verilen 4.06.2013 tarih ve 3025 sayılı, Kirazlıdere Termik Santrali Entegre Projesi (Endüstriyel Atık (Kül) Depolama Alanı Ve İskele Projesi Dahil) projesi için verilen 5.03.2015 tarih 3820 sayılı ve  Kirazlıdere-2 Termik Santrali projesi için verilen 5.03.2015 tarih 3821 sayılı “ÇED Olumlu” kararlarının, ilgili projelere ilişkin günümüze kadar sahalarda yatırıma başlanmadığı için geçerliliklerini kaybetmiş durumda olduğunu belirterek, “Çünkü ÇED olumlu kararları üzerinden 7 yıldan fazla süre geçmiş durumdadır. Bu 4 (dört) ÇED olumlu karar artık geçerliliğini yitirmiş olduğundan, bu kararlara konu olan santral projesine ilişkin imar plan tadilatı dahil herhangi bir işlemin yapılması mümkün değildir” dedi.

"KİRAZLIDERE TERMİK SANTRALİ İÇİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİ ONAYLAMADINIZ MI?"

Biga'da acı aile faciası: 3 ölü Biga'da acı aile faciası: 3 ölü

CHP’li Özgür Ceylan önergede Çevre, Şehircilik ve Altyapı Bakanlığı’nın Çanakkale’nin, Lâpseki İlçesi, Kirazlıdere Termik Santraline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca 19/04/2022 tarihinde onaylanıp onaylanmadığı hakkında bilgi isterken, “Böyle bir imar planı değişikliği onaylanmış ise, ÇED olumlu kararlarının geçerliliğini zaman aşımı dolayısıyla yitirmiş olduğu dikkate alınmış mıdır?” diye sordu. Özgür Ceylan, Bakan Kurum’un cevaplaması için sorduğu son soru da ise hangi gerekçe ile bu onayın verildiği hakkında bilgi isterken, “ÇED olumlu kararları zaman aşımına uğramış-geçersiz duruma gelmiş bu projeye ilişkin imar planı değişikliği hangi gerekçe ile onaylanmıştır?” diye sordu.

(Haber Merkezi)

Editör: Ahmet Tunç