Türk Metal Sendikası Biga 1 No'lu Şube Başkanı, Türk-İş Çanakkale İl Temsilcisi Hakan Baytur, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında; "Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs emeğin, alın terinin, barışın, demokrasinin ve güvenli bir gelecek için dayanışmanın, yardımlaşmanın günüdür. Bugün o gündür. Cumhuriyetimizin yüzüncü  yılında kutladığımız Emek ve Dayanışma Günümüzde, haykırdığımız sorunlarımızın çözüme kavuşturulmasını bekliyor, tüm emekçilerimizin dayanışma gününü kutluyoruz" dedi.

"İŞÇİLER HAK ETTİĞİ MAAŞLARI ALAMIYORLAR"

Yaşanan tüm olumsuzlukların, vergi sistemindeki adaletsizliğin ve yüksek enflasyon ortamının işçilerin maaşlarını erittiğini vurgulayan Hakan Baytur; "Bugün biz emekçilerin; Günün şartlarına uygun seviyede eşit ve adil ücret uygulanmasını, vergide adaletin sağlanmasını, özgürce örgütlenmemize imkan verilmesini, tüm haklarımızın korunup geliştirilmesini, gelişen üretim teknolojilerine uyum sağlayacak işçi eğitimlerinin yapılmasını, iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği şartlara uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi, meydanlarda haykıracağımız gündür. 17 Kasım 2019 tarihinde Çin'de başlayıp tüm ülkeleri etkisi altına alan COVID-19  pandemisinin, 2022 yılında askeri operasyon ile başlayıp devam eden Rusya-Ukrayna Savaşının, İsrail'in Filistin topraklarına girip Filistin halkını hunharca yok etmek için başlattığı zulmün, acımasızca yaratılan terör eylemlerinin, ülkemizi ve tüm dünya ülkelerinin ekonomisini olumsuz etkilemesi, tüm bu olayların yanında 6 Şubat tarihinde 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ülkemizde can ve mal kaybına da neden olması, ülkemizin olumsuz etkilenmesini daha da ağırlaştırmıştır. Ülkemizin ekonomide yaşadığı sıkıntıya bağlı olarak yüksek oranda devam eden enflasyonla mücadele ile sağlanan ücret artışlarına rağmen, ücretlerin reel değerini düşürmesi işçimizi, emeklimizi dayanılması güç geçim sıkıntısına sokmuştur. Adil olmayan vergi sistemimize bağlı olarak ücretlerden yüksek oranda vergi kesilmesi ile işçi Ocak ayında aldığı ücreti yılın yarısından itibaren alamamaktadır. Ücretlere uygulanan düşük vergi dilimlerinin yarattığı bu uygulama, işçinin örgütlü olmadığı iş yerlerinde ücretlerin düşük gösterilmesine, işçinin sosyal sigorta hakkını kaybetmesini dahi göze alarak kayıt dışı çalışmaya teşvik etmesine, ülkenin bu nedene bağlı olarak önemli miktarda vergi kaybına yol açmıştır" dedi.

Ünal Özcan da tepki gösterdi Ünal Özcan da tepki gösterdi

"İŞSİZLİK ÖNEMLİ BİR SORUN HALİNE GELMİŞTİR"

Yapılan tüm mücadeleye rağmen örgütlenmenin engellerle karşılaştığı ve işsizliğin ülkemiz için önemli bir sorun haline geldiğini söyleyen Hakan Baytur; "Yapılan mücadelemize rağmen halen sürmekte olan örgütlenmenin önündeki engeller, kaçak işçi çalıştırılmasını kolaylaştırmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği şartlarına uygun olmayan ortamlarda çok düşük ücretlerle, çağdaş köle şartlarında işçi çalıştırılmasına devam edilmesi ülkemizin önemli sorunlarından biri olarak devam etmektedir. Sendikaya üye olmak isteyen işçinin işten çıkartılması neredeyse normal bir uygulama haline gelmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çoğu haklarından mahrum olarak taşeron işçilerin çalıştırılmaya devam edilmesi önemli bir sorun olarak gündemdedir. Halen ülkemizde kayıt dışı çalıştırılan işçi oranı yüzde 30 seviyelerinde devam etmektedir. Geçmiş yıllardan beri devam eden  işsizlik yapısal sorun haline gelmiştir. TÜİK'in 2024 şubat ayı verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,7'dir. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken, kadınlarda yüzde 11,3 seviyesindedir. Genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 15,6'dır. Genç nüfusun işsizlik oranının yüksek oluşu, geleceğimizin güvencesi olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktif pasif dengesi bakımından büyük önem arz etmektedir" dedi.

"HER GÜN 5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMEKTEDİR"

İşçilerin çalışma koşullarına da değinen Hakan Baytur; "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre, ülkemizde her gün 5 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir. İş sağlığı, iş güvenliği meclisinin verilerine göre 2023 yılında 1929 işçi iş kazaları sonucu hayatını kaybetmiştir. Ülkemiz ölümlü iş kazalarında  Avrupa ülkeleri içinde birinci sırada, İLO'nun 12 Temmuz 2023 tarihinde güncellenen verilerine göre, dünya ülkeleri sıralamasında ise ölümcül olmayan mesleki yaralanmalar bakımından 11'nci, ölümlü iş kazası sayısı bakımından 15'inci sırada yer almaktadır. Ülkemizde hemen hemen her gün en az bir kadın hunharca öldürülmektedir. Diğer bir kanayan yaramız ise çocukların her türlü şiddete karşı korunamaması ve çocuk işçiliğidir ve tüm bu konular gündemde yeteri kadar yer almamaktadır. Bugün Emek ve Dayanışma Günümüzde tüm sorunlarımızı bir kez daha haykırıyor, kamuoyu ile iktidar ve muhalefet partileriyle paylaşıyor, sorunlarımıza kısa sürede çözüm getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Türk Metal Sendikası Biga 1 No'lu Şube Başkanı Hakan Baytur yaptığı basın açıklamasında işçilerin taleplerini de şu şekilde sıraladı:
•Gece- gündüz, kış- yaz, soğuk - sıcak, yağmur – kar demeden çalışarak üreten biz işçiler, emeğimizin karşılığı olan ve geçim sıkıntısı çekmeden, aile bireylerimizle birlikte çağdaş düzeyde yaşayacak ücret istiyoruz.
•Asgari ücretin yoksulluk sınırının üstünde belirlenmesini istiyoruz.
•Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istiyoruz.
•Gelir vergisinde adaletin sağlanmasını,çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını istiyoruz.
•Yapılacak yasal düzenlemelerle örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.
•Ülkemiz şartlarına uygun projelerin uygulanarak, etkin denetimin yapılarak kayıt dışı istihdamın önlenmesini istiyoruz.
•Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan taşeron işçilerinin, ilgili kurumların kadrolarına geçirilmelerini ve kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi çalıştırılmasına son verilmesini istiyoruz.
•İşyerlerinin düzenli ve etkin denetimlerinin yapılarak mevzuatın ve teknolojinin gerektirdiği önlemlerin alınmasını ve ölümlü iş kazanlarının sonlanmasını istiyoruz.
•Başta sanayi olmak üzere istihdam imkanı sağlayacak yatırımların teşvik edilerek beyin göçünün önlenmesini ve işsizlik oranının kabul edilir bir düzeye çekilmesini istiyoruz.
•Çocukların her türlü şiddetten korunmasını ve ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin önlenmesini, faillerine caydırıcı ağır cezaların verilmesini ve bu tür eylemlerin son bulmasını istiyoruz.
•Çocukların çalıştırılmasındaki en büyük nedenlerden biri yoksulluk ve eğitimsizliktir.Erken yaşta çalışmaya başlayan çocukların, kendi yaşıtları ile oynayıp, eğlenip, güven içinde öğrenimlerini sürdürmelerini istiyoruz.

(Haber: Ahmet Tunç)

6C0408E8 3496 4A56 8811 795C39179178

Editör: Ahmet Tunç