Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ekrem Tufan ve Sağlık Yönetimi Bölümü 3. Sınıf öğrencileri tarafından Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II Dersi kapsamında özel bir çalışma gerçekleştirildi. Çanakkale merkezde bulunan hastanelerin verdikleri hizmet kalitesi, doktorların ilgi ve uyguladığı tedavilerin algılanması, hastanelere ulaşım ve hastanelerin hijyenik bulunup bulunmadığına yönelik soruları yöneltildi.

ÖLÜM RİSKLİ HASTALIKLARDA TERCİH BAŞKA İLLERİN HASTANELERİ!

Çalışmaya katılanların yüzde 54’ünün erkek, yüzde 46’sının kadın olduğu katılımcıların yüzde 50’sini 47-69 yaş grubu oluştururken; yüzde 23’ünü 18-34 yaş grubu, yüzde 27’sini ise 35-46 yaş grubu oluşturuyor. Katılımcılar, Çanakkale Merkez İlçe’de yaşıyorlar. Katılımcılara sorulan ilk olarakkanser, kalp ameliyatı vb. gibi ölüm riski yüksek olan hastalıklarda Çanakkale'de bulunan hastaneleri mi, yoksa diğer şehirdeki hastaneleri mi tercih ediyorsunuz sorusu yöneltildi. Katılımcıların %83 gibi büyük çoğunluğu bu soruya diğer şehirlerdeki hastanelere gitmeyi tercih ediyorum şeklinde yanıt verildiği görüldü.

KAMU HASTANELERİ VE TERCİH SEBEPLERİ

Çanakkale il genelinde toplam 14 hastane bulunuyor. Bunlardan 11 tanesi devlet hastanesi iken bir tanesi ÇOMÜ’ye ait Araştırma ve Uygulama Hastanesi, diğer ikisi ise üniversite hastanesi.  Katılımcılara eğer gitmişlerse Çanakkale’deki hastanelerden hangilerini tercih edildiği sorusu yöneltilen anket çalışmasında katılımcıların yüzde 66’sı kamu hastanelerini tercih ettiklerini, yüzde 17’sinin özel hastaneleri, yüzde 16’sının ise üniversite hastanesini tercih ettiğini belirtmeleri dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 1’i ise kamu, özel ve üniversite hastanesine aynı oranda tercih ettiğini belirtti. Katılımcılara tedavi görmek istedikleri hastaneyi tercih ederken, seçimlerini hangi kritere göre yaptıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 62’si hastanelerin verdiği sağlık hizmeti ve doktorların kalitesine göre seçim yaptığını belirtti.  Ödediği ücrete göre (SGK üzerinden ücretsiz muayene veya özel hastanede ücretli muayene gibi) tercih yapan katılımcı oranı ise yüzde 22 olarak belirlendi. Evime yakın olmasına göre (Ulaşım kolaylığına göre) yüzde 6 oranında çıkarken; hastanede karşılayan ve yönlendiren çalışanların iletişim nezaketine göre yüzde 5, Özel sağlık sigortamın kapsamına göre tercih yapanların oranı ise yüzde 5’de kaldı.

MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ VE ÇOMÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ…

Katılımcılara yöneltilen bir başka soru ise; ‘Çanakkale merkezdeki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi karşılama ve yönlendirme personelinin hizmetini yeterli buluyor musunuz’ sorusu idi. Katılımcıların yüzde 35 ne yeterli, ne yetersiz buluyorum diyerek en yüksek orana sahip olan kesim oldu. Devlet hastanesi personelinin karşılama ve yönlendirme personelini yetersiz bulanların oranı ise yüzde 24 oldu. Hiç yeterli bulmuyorum diyen katılımcı oranı yüzde 10 iken; yeterli bulduğunu belirten katılımcı sayısı yüzde25’de kaldı. Katılımcıların yüzde 6’sı ise devlet hastanesinin yönlendirme ve karşılama personelinin hizmetlerini ise çok yeterli bulduğunu belirtti. Kısaca karşılama hizmeti kalitesi düşük!

YÖNLENDİRME VE KARŞILAMA HİZMET KALİTELERİ DÜŞÜK ÇIKTI!

Aynı soru ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için de soruldu. Katılımcıların yüzde 37’si ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve uygulama Hastanesi karşılama ve yönlendirme personelinin verdiği hizmeti ne yeterli ne de yetersiz bulduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 24’ü yeterli bulmadığını, yüzde 14’ü hiç yeterli bulmadığını belirtti. Yeterli bulanların oranı yüzde 18 iken; yüzde 7 oranındaki katılımcı ise çok yeterli bulduğunu belirtti. Araştırmaya konu olan şehir merkezindeki iki özel hastanenin de yönlendirme ve karşılama hizmeti veren personelinin hizmet kaliteleri değerlendirildi. Bir hastanenin verdiği hizmet kalitesi yetersiz bulunurken diğerinin ise ortalama olduğu tespit edildi.

HASTANELERDEKİ POLİKLİNİKLER YETERLİ Mİ?

Katılımcılara Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi hastanesinde bulunan Polikliniklerin yeterli olup olmadığı da soruldu. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi poliklinik sayısını yeterli bulma oranı yüzde31 iken çok yeterli bulma oranı ise yüzde 17 olarak belirtildi. Katılımcıların yüzde 23’ü yetersiz bulurken; yüzde 4’ü ise çok yetersiz buldu. Ne yeterli ne de yetersiz diyenlerin oranı ise yüzde 25 olarak tespit edildi. Aynı soruya ÇOMÜ Tıp Fakültesi için de yanıt veren katılımcıların yüzde 26’sı poliklinik sayısını yeterli bulurken; yüzde 13’ü ise çok yeterli bulduğunu belirtti. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde poliklinik sayısını yetersiz bulan katılımcı oranı yüzde 18 iken, çok yetersiz bulan katılımcı oranı ise yüzde6 oldu. Katılımcıların yüzde 34’ü ise ne yeterli ne de yetersiz diyerek görüş belirttiler.

İHTİYAÇ HALİNDE SAĞLIK PERSONELİNE ULAŞILABİLİNİYOR MU?

Katılımcılara yöneltilen en ilgi çekici sorulardan bir tanesi de ‘Çanakkale'deki hastanelerde ihtiyaç halinde sağlık personeline kolaylıkla ulaşabiliyorum cümlesine ne kadar katılıyorsunuz’ sorusu idi. Katılımcıların yüzde 15’i bu soruya hiç kolay değildi diyerek yanıt verirken; yüzde 26’sı ise kolay değildi diyerek yanıt verdi. Hastanedeki personele ihtiyaç halinde ulaşabilmeyi kolay bulan katılımcı oranı yüzde 22 olurken; yüzde 5 oranında ki katılımcı ise çok kolaydı yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 32’si ise ne kolay ne değil diyerek yanıt verdiği belirtildi.

HASTANELERE ULAŞIM SORUNU DEVAM EDİYOR!

Devlet hastanesinin kapatılarak yeni açılan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne taşınması aylarca Çanakkale’de tartışılmıştı. Siyasilerden sokaktaki vatandaşa kadar ulaşımda yaşanan sorunlar aylarca dile getirilmiş, hatta merkezde bulunan eski Devlet Hastanesi’nin faaliyetine devam etmesi talebi ise İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri tarafından birçok kez red edilmişti. Sarıçay’dan kent merkezi ve esenlere kadar olan kısmında hiçbir sağlık kurumunun olmaması, olası bir afet anında tüm hastanelerin şehrin merkezinden uzak kaldığı eleştirileri göz ardı edilirken; salgın döneminin yaşandığı bu günlerde eski Devlet Hastanesi’nin Pandemi Hastanesi olması da birçok kez gündeme getirilmişti. Yapılan çalışmada hastanelere ulaşım sorunun devam ettiği gözlemlendi.

ULAŞIMIN EN ZOR OLDUĞU HASTANE: MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ

Katılımcılara bu açıdan hangi hastaneye ulaşımın kolay olduğu sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 29’u Medical Park Hastanesi’ne ulaşımın kolay olduğunu belirtti. Katılımcıların ikinci sıradaki en kolay ulaşım sağlayabildikleri hastane ise yüzde 15’lik oran ile ÇOMÜ Tıp Fakültesi hastanesi oldu. Katılımcıların yüzde 18’i hepsine kolay ulaşılabildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 14’ü hiçbir hastaneye ulaşımın kolay olmadığını belirtirken; yeri ve ulaşım konusunda sıklıkla tartışma konusu olan Mehmet Akif Ersoy’u kolay ulaşılabilir bulan katılımcı oranı ise sadece yüzde 10…

Biga'da Gümüş Bakım Merkezi törenle açıldı Biga'da Gümüş Bakım Merkezi törenle açıldı

DOKTORLARIN İLGİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ…

Katılımcılar hastanelerde görev yapan doktorların ilgi ve tedavi yöntemlerini de değerlendirdiler. Katılımcıların yüzde 48 gibi büyük bir oranı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktorların ilgi ve tedavi yöntemlerini daha iyi bulduklarını belirttiler. İkinci sırada ise; yüzde 21 oranla Medical Park, üçüncü sırada ise yüzde 18 oranla ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi gelirken yüzde 10’luk oranla da Atlas Tıp Merkezi’nde görev yapan doktorların ilgisinden ve tedavi yöntemlerinden memnun olduğunu dile getirdiler.

HASTANELERİN SUNDUKLARI HİZMET BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR MU?

Katılımcılara sorulan bir başka soru ise ‘Çanakkale' deki hastanelerin sunmuş olduğu hizmetler beklentilerinizi karşılıyor mu’ sorusu idi. Katılımcıların yüzde 55 gibi büyük bir oranı hastanelerin sundukları hizmet için ne karşılıyor ne karşılamıyor tercihinde bulundu. Yüzde 20’lik kısım karşılamıyor cevabı verirken; yüzde 3 oranında bir katılımcı ise hiç karşılamıyor yanıtını verdi. Yanıt: %55 ne karşılıyor, ne karşılamıyor, %20 Karşılamıyor, %3 Hiç karşılamıyor, katılımcıların yüzde 21’i aynı soruya karşılıyor yanıtı verirken yüzde 1’lik dilim ise çok karşılıyor diyerek yanıt verdi.

HASTANELERDE BEKLEME SÜRELERİ…

Katılımcılara ‘Çanakkale’deki hastanelerde görüntüleme (Röntgen vb.) ve laboratuar cihazlarıyla yapılacak tetkiklerde sıra bekleme süresi hangi hastanede daha azdır’ sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 63’ün özel bir hastane olan Medical Park’ı tercih etmeleri dikkat çekti. Katılımcıların ikinci tercisi yüzde 19 oranla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi olurken; yüzde 8 oranla ÇOMÜ Tıp Fakültesi üçüncü sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 4’ü Atlas Tıp Merkezi yanıtı verirken yüzde 6’sı ise Diğer yanıtını verdi.

HASTANELER HİJYENİK OLARAK ALGILANMIYOR!

Katılımcılara sorulan en çarpıcı sorulardan bir tanesi de katılımcıların Çanakkale merkezdeki hastanelerden hijyenik bulmadıkları hastaneleri belirtmeleri istenen soru idi. Katılımcılar Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi için yüzde 37 oranında hijyenik bulduğunu; yüzde 40’ı ise hijyenik bulmadığını belirtti! Yüzde 5’i kısmen hijyenik derken; yüzde 8’i ise fikir belirtmedi. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesini hijyenik bulan katılımcı oranı ise yüzde 37 olarak tespit edildi. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesini Hijyenik bulmayan oranı yüzde 39 iken; kısmen hijyenik buluyorum diyenlerin oranı yüzde 15’de kaldı. Yüzde 12 oranında katılımcı ise cevap vermedi. Medical Park Hastanesini hijyenik bulanların oranı yüzde 32’ olurken; hijyenik bulmayanların oranı yüzde 35 olarak tespit edildi. Yüzde 17’lik kısım Medical Park hastanesini kısmen hijyenik bulurken; yüzde 17’si ise fikir belirtmedi. Atlas Tıp Merkezi katılımcılar tarafından en hijyenik bulunan hastane olarak görülmesi ise dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 46’sı Atlas Tıp Merkezini hijyenik bulduğunu belirtti. Hijyenik bulmadığını belirten katılımcı oranı yüzde 17’de kalırken; yüzde 11 oranında kısmen hijyenik bulduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 27’si ise fikrim yok yanıtını verdi. Sağlık Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı da olan Prof. Dr. Ekrem Tufan, hastaneler için bir de mesaj paylaştı. Ekrem Hoca Facebook hesabından, “…Analizin detayını buradan yapmayacağım. Eğer hastaneler yakından ilgilenirlerse, kendileri için ayrı ayrı çalışma yapabiliriz. Hatta bunu her ay ya da üç ayda bir de yapabiliriz. Bedeli: Her analiz (değişkenlik gösterebilir) Sağlık Yönetimi Bölümü'ne bir bilgisayar bağışıdır!..” dedi.

Editör: TE Bilisim