Çanakkale’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bir araya gelen binlerce emekçi sömürüye, yoksulluğa, işçi sınıfına dayatılan köleliğe karşı seslerini yükseltti. ‘Sabrımız kalmadı, bu düzen değişmeli” diyen işçiler emeklerinin sömürülmediği, kadına şiddetin son bulduğu, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek ve ülke için mücadeleye devam edeceklerini haykırdı.

Eski Salı Pazarı mevkiinde bir araya gelen işçiler, emekçiler ve sivil toplum kuruluşları ellerinde pankartlarla haklarının korunması ve yükseltilmesi talepleri ile Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, tarafından 1 Mayıs’a ilişkin sloganlar atıldı. 1 Mayıs coşkusuna Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katıldı. Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği kutlamalar konuşmalarla devam etti. 1 Mayıs mitingine, CHP, Gelecek Partisi, SOL Parti, EMEP, TİP, SES, Tüm Emekliler Sendikası, DİSK, Eğitim Sen, Eğitim İş, İHD, Çanakkale Merkez Ortaokulu Gönüllüleri Derneği, Feministler, Yeşil SOL Parti gibi dernekler katıldı.

DİSK Genel İş Sendikası Şube Sekreteri Timur Öztürk alanda emekçiler adına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba; gelecek güzel günlerin yapıcıları, var edenler, üretenler, merhaba kamu emekçileri, işçiler, kadınlar, tek adam rejiminin korkulu rüyası gençler merhaba, merhaba emek, barış ve demokrasi mücadelesinin neferleri, buradan bir selam da cezaevlerindeki gezi direnişçilerine gönderelim. Selam olsun faşizme, gericiliğe boyun eğmeyenlere. Selam olsun kentlerine, doğasına, ülkesine sahip çıkanlara. Selam olsun depremde dayanışma ilişkileriyle yaşatanlara, acıyı hafifletenlere. Birlik, mücadele ve dayanışma günümüz 1 Mayıs kutlu olsun. Kapitalizmin kar hırsı, iktidarın rant politikaları nedeniyle sonuçları çok çok ağır olan depremde yaşamlarını yitirenleri saygı ile anıyoruz.

Doğal bir felaketin insan eliyle son birkaç yüzyılın en büyük trajedilerinden birine dönüşmesine neden olanlar göstermelik açıklamalarla, birkaç tutuklamayla kendilerini işin içinden sıyıramayacaklar. Ant olsun ki, yaşamını yitiren her bir canlının, denetimsizliğin, rant politikalarının yol açtığı yıkımların er ya da geç hesabını soracağız. Her gün yaptıkları sahte açılış törenleriyle, doğalgaz aldatmacasıyla, savaş silahlarını sahneledikleri gösterileriyle bizlere depremin acısını unutturamazlar. Bizim TOGG’lara karnımız tok! Hiçbir hamasi nutuk kamusal hizmetlerin çöktüğü gerçeğini gizlemeye yetmez. Dostlar, Yoldaşlar, Sevgili Kadınlar, Gençler, Kapitalizmin yarattığı ekolojik yıkımın, patriyarkanın ağır sonuçları karşımıza deprem gibi afetlerde daha fazla ölüm ve yıkım, daha fazla yerinden göç, mültecilik, daha fazla açlık olarak çıkıyor. Zamlar, alım gücündeki erime hayatı yaşanılmaz kılıyor. Başta kadın emekçiler olmak üzere tüm emekçilere gittikçe daha güvencesiz bir çalışma yaşamı dayatılıyor. Ülkemiz her alanda Güvencesizler Cumhuriyeti haline geldi. Kadın işsizliği ve güvencesiz, kayıt dışı çalışma ortamlarında taciz, şiddet ve mobbing her geçen gün artıyor.


İşsizlik aldı başını gidiyor. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yurt dışına beyin göçü yaşanıyor. İşçi cinayetlerinde adeta katliam yaşanıyor. Her şeye zam gelirken artmayan, yerinde sayan tek şey bizim maaşlarımız. Bereket fışkıran topraklarımızda tarım, çiftçilik, besicilik adım adım bitirildi. Sanayiden sonra tarımda da bu iktidar döneminde dış sermayeye bağımlı hale getirildik. Ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıyayız. Gerçekten de yiğidin kuru soğana muhtaç hale geldiği günlerden geçiyoruz. Yoldaşlar, bizden alınan vergiler savunma ve güvenlik adı altında silahlanmaya, teşvik-vergi affı olarak sermayeye, patronlara harcanıyor. Kürt sorununda çözümsüzlük ve imha siyasetiyle kendi bekalarını garantiye almayı hedefliyorlar. Rant ve sömürü düzeni devam etsin istiyorlar.

Çanakkale Valisi değişti Çanakkale Valisi değişti

Çıkarlarını korumak için karanlık odaklar, militarist yapılar hep olsun istiyorlar. Aynı amacı güdenler seçime giderken en faşizan, en gerici ittifak çatısı altında birleştiler. Ortak noktaları Kürt sorununda inkâr ve güvenlikçi politikalar, kadın karşıtlığı, gericilik, barışa karşıtlık, demokrasinin ortadan kaldırılışıdır. Bunların bize reva gördüğü Kayyum düzenidir, ihraçlardır, adaletsizliktir, tekçiliktir, militarizmdir, işkencedir, cezaevlerinde insanlık dışı uygulamalardır. Yargı eliyle siyasi gözaltı operasyonlarıdır. Yoldaşlar, dostlar, emekçiler, sabrımız tükendi. Artık böyle gitmez dedik, gerçekten de gitmiyor. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış, demokrasi ve laiklik için artık yeter diyoruz. Gün şikâyet etme günü değil. Bu düzen ya değişecek ya değişecek. Bu karanlığı işçi sınıfı, emekçiler, kadınlar, gençler, Aleviler, farklılıkları, cinsel yönelimleri ret edilenler, kölelik şartlarında yaşayan göçmenler, sizler, bizler yırtıp atacağız. Bizleri karanlıktan çıkaracak olan işte bu 1 Mayıs meydanlarında açığa çıkan iradedir. Bizler; emeğin sömürülmediği, %1’in değil %99’un mutlu yaşadığı, sendikal hak ve özgürlüklerin, örgütlenmenin, hak arama yollarının açık olduğu, grev hakkının engellenmediği, kullanıldığında da yasaklanmadığı, herkesin güvenceli, kadrolu çalıştığı bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretinin olduğu, KHK ve fiili OHAL rejimine son verildiği, Ekonomik krizlerin, salgınların, depremlerin, afetlerin faturasının halklarımıza ve emekçilere kesilmediği, kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hâkim olduğu, düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak görülmediği ve cezalandırılmadığı, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek ve ülke için mücadeleye devam edeceğiz. Biliyoruz ki, böyle bir dünya ve ülke mümkündür. Emekçiler olarak, işçi sınıfı olarak, kadınlar, gençler olarak özgürlük meşalesini yakıyoruz, yeni bir başlangıç için aydınlığa koşuyoruz. Kapitalist yıkıma, işsizliğe, yoksulluğa karşı birleşeceğiz, bu düzeni değiştireceğiz. Yaşasın 1 Mayıs.”

(Haber Merkezi)

Editör: Ahmet Tunç