30 Büyükşehir ve Zonguldak iline ilişkin giriş ve çıkış kısıtlamaları sonucu Anadolu ile bağlantısı kesilen Biga’dan hangi durumlarda seyahat izin belgesi alınabileceği ve hangi durumlarda belge aranmayacağı konularına Biga İlçe Hıfzısıhha Kurulu açıklık getirdi.

30 Büyükşehir ve Zonguldak iline ilişkin giriş ve çıkış kısıtlamaları sonucu Anadolu ile bağlantısı kesilen Biga’dan hangi durumlarda seyahat izin belgesi alınabileceği ve hangi durumlarda belge aranmayacağı konularına Biga İlçe Hıfzısıhha Kurulu açıklık getirdi.

İŞTE O KARARLAR:

30 Büyükşehir ve Zonguldak ilimize ilişkin giriş/çıkış kısıtlamaları ve ülke genelindeki sokağa çıkışlarda yaş sınırlamasına ilişkin 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı Bakanlık Genelgesi kapsamında karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla;

1- Göç idaresinin yabancılar için verdiği yol izin belgelerinin yeterli görülmesi, ayrıca seyahat izin belgesi talep edilmemesi,

2-20 yaş altı olup sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın; zorunlu halde dışarı çıkmalarında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların tabi olduğu usul ve esasların uygulanmasına,

3- Yabancı uyrukluların seyahat izin belgesi taleplerinde Türk vatandaşları için geçerli olan usul ve esaslar uygulanmasına,

4- Giriş çıkış kısıtlaması olan şehirlere komşu olan il ve ilçelerde bulunan süt üreticileri vb. yöresel ürünlerin satışını yapanların 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı genelgenin 3/a maddesinde düzenlenen temel ihtiyaç malzemeleri ticareti kapsamında değerlendirilip, taşıma irsaliyesi, fatura vb belge olmasa bile seyahat izin belgesi aranmamasına,Ancak illere girişlerinde muhakkak ateşleri ölçülerek, maske kullanmalarının temin edilmesine,

5- Tıbbi cihazların, asansör, beyaz eşya vb. tamir ve periyodik bakım hizmetini veren servislerin personeline görev/yetki belgesi ve bakım sözleşmesi ibraz etmek şartıyla seyahat izin belgesi aranmadan illere girişlerine izin verilmesine,

Korkutan deprem: "Erdek, Biga, Çan ve Bayramiç Fay Hattı.." Korkutan deprem: "Erdek, Biga, Çan ve Bayramiç Fay Hattı.."

6- Hasta refakatinde bulunulması gibi zorunluluk durumlarında (kişinin yakının idari izinli olma durumu, refakat edecek kimsesinin bulunmaması) en fazla iki yakınına seyahat izin belgesi düzenlenmesine,

7- Nakliyeci ve kamyoncuların ikametgâhları dışındaki tır ve kamyon garajlarında bulunan araçlarını almak için özel araçla gitmek istemeleri halinde araçlarının tır parkında olduğunu belgelemeleri kaydıyla yanlarında bir kişiyle beraber seyahat etmelerine izin verilmesine,

8- İl dışı tarım faaliyetleri için izin almak isteyen kişinin çapa, gübreleme, budama, ekme/biçme/hasat, ilaçlama vb talebinin mevsimsel, bölgesel özellikler ve tarımsal döngü çerçevesinde olduğunun Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince tespiti yapılırsa, ilgiliye kişi çiftçilik belgesi ibrazı ve faaliyetinin tarımsal üretimin bir parçası olması (tarımsal faaliyet yapılacak alanın büyüklüğü vb. kriterler göz önüne alınarak) şartı ile izin belgesi verilmesine,

9- At yetiştiriciliği ile ilgili taleplere Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince uygun görülmesi şartı ile izin belgesi verilmesine,

10- Anne babanın çalıştığını gösteren belgeleri ibraz ettiği durumda (işyeri kimliği, sgk kaydı vb.)  14 yaş altı çocukların araçla bakıcıya, yakın akrabalara götürülüp getirilmesinin sokağa çıkma yasaklanması kapsamında değerlendirilmemesine,

11.- Terhis olmuş askerlerin veya salıverilen tutuklu/hükümlülerin her türlü seyahat yetki belgesine sahip ulaşım araçlarıyla seyahat edebilmesine, Ancak araçların kapasitelerinin %50 si oranında yolcu taşıyabilmesine,

12- Mevsimlik tarım işçilerinin aileleriyle birlikte (çocukların yaşına ve sayısına bakılmaksızın) 03/04/2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemize uygun şekilde seyahat edebilmesine, Anılan Genelge kapsamında hareket etmeleri durumunda giriş çıkış kısıtlamaları kapsamında değerlendirilmemesine,

13- İspatlayıcı belgeleri ibraz etmek şartı ile kamu ihalelerine katılmak/sözleşme yapmak amacıyla seyahat eden ve eden kişilerden ayrıca seyahat izin belgesi talep edilmemesine,

14- Duruşmalara katılması gereken avukatların, tarımsal zarar ziyan tespit faaliyetini yürüten uzmanların, işyeri hekimleri gibi çalışanların 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgemizin kamu görevi ve kamu hizmetinin sürekliğinin sağlanmasında görevli olanlar maddesi kapsamında değerlendirilecek ve görev belgesi, duruşma tebligatı gibi belgeleri ibraz etmek şartı ile seyahat izin belgesi olmadan giriş-çıkışlarına izin verilmesine,

Yukarıda belirtilen konuların açıklandığı çerçevede yürütülmesi için tüm kolluk personeline tebliğ edilmesine ve konunun tüm sıralı amirlerce takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

(Haber Merkezi)