Devlet Su İşleri (DSİ) tarımsal sulama sezonuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Otomotivde ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda! Otomotivde ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda!

Yapılan açıklamada, sulamada su tasarrufunun önemine de değinilerek, “Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılmasına hizmet etmiş bir yandan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda; Bölge Müdürlüğümüzce bu güne kadar inşa edilen tesisler ile 15 Nisan 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda; Balıkesir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 821.580 dekar tarım arazisi, Çanakkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 461.830 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 1.283.410 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1.902.692.794,46 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Balıkesir ilinde yer alan önemli sulama projelerinin başında Gönen Ovası (C+P) Sulaması ile Altınova- Dikili Ovaları Sulaması gelmektedir.  Gönen Ovası (C+P) Sulaması kapsamında 189.400 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 438.589.697,00 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Altınova- Dikili Ovaları Sulaması kapsamında 79.120 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 252.414.341,00 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” denildi.