Biga iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile kurumlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladıkları mesajlarla işçi ve emekçilerin bayramını kutladılar. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Alper Şen ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ile Çanakkale Milletvekili ve CHP PM Üyesi Özgür Ceylan ile Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım yayınladıkları mesajlarla emek ve dayanışma gününü kutladılar.

"İŞÇİ VE İŞVEREN ÜRETİMİN AYRILMAZ İKİ PARÇASIDIR"

Biga Ticaret ve Sanayi Odası ve Biga OSB Başkanı Şadan Doğan ise Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında işçi ve işverenin üretimin ayrılmaz iki parçası olduğunu vurgulayarak işsizliği Biga'dan en aza indirmek için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Şadan Doğan mesajında; "İşçi ve işveren üretimin ayrılmaz iki parçasıdır. Emek ve alınteri en önemli değerlerimizdir. Bizim kültürümüzde ve tarihimizde emek ve alıterinin yeri çok değerlidir. İşçi kardeşlerimizin emeği ve çalışmaları olmadan üretimin gerçekleşmesi mümkün değildir. İş fikirleri, girişimciler ve sanayiciler ile üretimin en değerli parçası işçi kardeşlerimizin çalışmaları ülkemizin en çok ihtiyacı olan üretim ağının ayrılmaz parçalarıdır. Aydınlık yarınların ve güzel günlerin teminatı, el ele verip hep birlikte ülkemizin geleceği için çalışmaktan geçiyor. Biga iş dünyası olarak ilçemizin ikinci yüzyılında ülkemizin en değerli yıldızlarından biri olmayı kendimize hedef koymamız da bu nedenledir. Emeğin ve alınterinin üretime dönüşebilmesi, el birliğinden, güç birliğinden, fikir birliğinden, ortak hedefler etrafında birleşerek üretimin gücüne inanmaktan geçer. Bizler de Biga'da işsizliği en aza indirilebilmek, ülkemizin geleceği için katma değer üretebilmek için çok sayıda projenin ya hayata geçmesi ya da ilk adımlarının atılabilmesi için, bir öncü olabilmek için tüm Biga kamuoyunun da destekleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Alınterinin gücüne inanan, ülkesi için mücadele etmekten asla kaçmayan, emeğin ve üretimin önemini kavrayan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bütün içtenliğimle kutluyorum" dedi.

440788634 820870636743685 3226537213659743287 N

KAYMAKAM DOLU, EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, yayınladığı mesajında; "Ülkemizin kalkınmışlık hedeflerine ulaşmasında ve istikrar içerisinde büyümesinde işçi ve emekçilerimizin rolü kuşkusuz çok büyüktür. Çalışmak, üretmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak, alın teri dökmek kutsal bir faaliyettir. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültüre sahibiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu kültürü gelecek nesillere aktarmada bir köprü oluşturmaktadır. Ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan toplumun her kesimindeki üreten, geliştiren, hizmet sunan; işçi, memur ve tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

439200597 739160171721362 77778284337187024 N

Başkan Doğan'dan 'çok çalışma zamanı' mesajı Başkan Doğan'dan 'çok çalışma zamanı' mesajı

BAŞKAN ALPER ŞEN'DEN EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI

Biga Belediye Başkanı Alper Şen yayınladığı mesajında Emek ve Dayanışma Günü'nü; "Bugün tüm dünyada ve ülkemizde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyoruz. Bu gün aslında dünyanın tüm güzelliklerini yapan ellerin, emeğin ve alın terinin gurur gününü kutluyoruz. Ben, insan emeğinin ve alın terinin en yüce değer olduğuna inanıyorum. Bu 1 Mayıs'ta, emeğimiz ve alınterimizle inşa edilen, tüm kamusal varlıklarımıza, kentimizin doğasına, tarihsel mirasına sahip çıkacağıma söz veriyorum. Tüm emekçi kardeşlerimin bilimin aydınlığı altında eşit, özgür ve demokratik bir biçimde bir arada omuz omuza çalıştığı, insanca ve hakça bir yaşam yaşadıkları bir düzen kurmak istiyorum. Ve inanıyorum ki bu 1 Mayıs, gelecek güzel günlerin müjdecisi olacak. Gelecek güzel günlere olan tüm inancımla, bütün emekçi kardeşlerimi demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış mücadelemizde coşkuyla kucaklıyor, saygılar sunuyorum" ifadeleriyle kutladı.

50271Bbee4Cc82809Bb1F5E3A713D03A

"SARAY REJİMİ EMEKÇİYİ VE EMEKLİYİ AÇLIKLA TERBİYE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Çanakkale Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Ceylan yayınladığı 1 Mayıs mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın bütün ülkelerinde işçi sınıfı, sermaye sahiplerine karşı onurlu yaşam ve adil bir toplum düzeni için mücadele etmeye devam etmektedirler. Yaklaşık iki yüz yıldır süren mücadele tarihi, dünyanın her yerinde egemen sınıfların provokasyonlarına sahne olmuş, büyük acıların yaşandığı eylemlere tanıklık etmiştir. 1 Mayıs İşçi Bayramı; emekçilerinin sorunlarını dile getirdiği, hak ihlallerine karşı örgütlü bir şekilde demokratik tepkilerini gösterdikleri ve alanlarda taleplerini korkmadan haykırdıkları gündür. Türkiye Emekçileri açısından ise ‘1 Mayıs’ hiç kuşkusuz ki Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesinin en önemli itici unsurlarındandır. Burjuvazinin ve emperyalizmin hizmetindeki I. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin gerekli güvenlik önlemlerini almayarak, 1977 1 Mayıs’ında gerçekleşen kanlı provokasyona zemin hazırlanması, bu bayramın ve bu günde yapılmak istenen kutlama ve anmaların engellenmesi için her yıl hükümetler tarafından bahane edilmektedir.

Anayasa Mahkemesi 15 Aralık’ta 2023’teki kararıyla, Taksim’in kapatılmasını hak ihlali saymıştır.  AYM, Taksim’in işçi ve emekçilerin “ortak hafızası” ve “sembolik değeri” olduğunu vurgulayarak “Sembolik bir değeri olan Taksim Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile bağlantılı ele alındığında başvurucular, diğer sendikalar ve işçiler nezdinde öneme sahiptir. Bu nedenle işçi ve sendika kültürünü oluşturan yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı, yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir” demiş ve kendisini o kültürün parçası gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde “Taksim Meydanı’nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak” için orada bulunma hakkı olduğunu kaydetmiştir. Ülkeyi yönetmekte olan tek adam rejimi, işçi sınıfını ve onun örgütlerini yıkıcı-bölücü örgütler olarak görmekte ve darbeci gelenekle aynı çizgide yasakları savunmakta, yasaları ve her şeyden önemlisi ülkenin Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tanımamakta ve eylemli biçimde ihlal etmektedir. AYM’nin aldığı son karara göre 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin hakkıdır. Bu ülkenin emekçilerine meydanları yasaklamayı alışkanlık haline getirenler bilmelidirler ki bu yasaklara son verecek dip dalga işaret fişeğini 31 Mart’ta yakmış, partimiz yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. İşçiler ve emekçiler, taşeronlaşmayı, sendikal hakların gasp edilmesini, çalışma saatlerinin uzamasını, mezarda emekliliği, düşük ücretleri reddetmeye devam ediyorlar. Emeklilikte kademeli yaş uygulanması talebi güncelliğini koruyor. Her geçen gün etkisini ağırlaştıran ekonomik kriz koşullarında; bu ülkenin ezilenleri tarlada, fabrikada, okulda haklı talebini haykırmaya devam ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Emekçilerinin ve Türkiye İşçi Sınıfının 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Gününü yürekten kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs!"

Tbmm Genel Kurulu 12436370 O (1) (2)

"YAŞASIN 1 MAYIS"

Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında; "Kıymetli hemşehrilerim, Alınteriyle, emeğiye Gümüşçay'ımıza hizmet eden mesai arkadaşlarım, Emeğin en yüce değer olduğunu bilen tüm işçi kardeşlerim, Sömürüye karşı verilen mücadelenin adıdır, 1 Mayıs. Alın teriyle ekmek mücadelesi veren işçilerimizin günüdür, 1 Mayıs.  Sağlıksız koşullarda, iş güvencesi ve sendikal özgürlükleri olmadan, açlık sınırının altında ücretlerle çalışan emekçiler, her insanın temel hakkı olan onurlu bir yaşam için mücadele etmektedir. İşçi ve emekçilerin haklarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek, adaletli bir gelir dağılımı sağlamak için daha fazla mücadele etmek ve elimizi taşın altına koymak zorundayız. Birlik ve dayanışma içinde, emekçilerin yaşam standartlarını yükseltmek, insanca yaşamaları için gereken koşullarını sağlamak, siyaset üstü bir mücadele ile hepimizin ortak sorumluluğudur. Gümüşçay'da ekonomik canlılığı artırmaya, istihdam olanaklarını geliştirmeye, emeğe değer kazandırmaya yönelik projelerimizle toplumsal refah düzeyini yükselteceğiz. Alın teriyle, emeğiyle çok zor şartlar altında ekmeğini kazanan ve Gümüşçay’mızın, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs!" ifadelerini kullandı.

 (Haber: Ahmet Tunç)

 C95A958B 5084 4Ebf 8Fd8 B784682843De

Editör: Ahmet Tunç