Flört, genel anlamıyla resmi birliktelik öncesi kurulan, ilişkiye devam etme ya da sonlandırma niyetiyle bir takım etkileşimlerde bulunulan, sosyal etkileşim içeren ve daha sonrasında çiftlerden birinin ya da iki tarafın isteği doğrultusunda sonlandırılan veya nişanlılık, birlikte yaşama ve evlilik gibi daha resmi olarak devam eden bir ilişki türüdür.

Şiddet, geçmişten günümüze hem dünyada hem de ülkemizde toplumsal bir sorundur. Toplumda şiddet içeren olaylar gün geçtikçe artmakta ve özellikle genç nüfusu da kapsayarak risk faktörü oluşturmaktadır. Flört şiddeti, partnerlerin ilişki içerisinde birbirilerine karşı kasıtlı veya kasıtsız olarak fiziksel, psikolojik ya da cinsel şiddet içeren davranışlarda bulunması olarak tanımlanmaktadır. Güç savaşı ve istismar içermektedir. İstismar eden taraf her cinsten olabilmektedir. İlişkideki istismar her zaman gözle görülür düzeyde olmayabilir. Genellikle şiddet kavramı toplumda fiziksel veya cinsel şiddet ile örtüştürülmektedir ancak uygulanan şiddet psikolojik ve duygusal olarak hasar bırakan bir etkiye de sahip olabilir. İlişkide istismar eden kişi partnerini güç kullanarak veya tehtit ederek kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. İstismar eden partner genellikle bu durumu normal olduğunu düşünerek partnerini istismar ettiğinin farkında olmaz. Aynı şekilde kurban rolünde olan partner de istismarı normal veya ilişki içerisinde olması gereken bir durum olarak görerek karşı taraftan görmüş olduğu şiddeti normalleştirme eğiliminde olabilir.

FLÖRT ŞİDDETİNİN TÜRLERİ

Flört şiddeti genellikle 18-30 yaş aralığında kurulan ilişkilerde daha sık görülmektedir. Bu dönem aralığında genellikle kişi ailesinden ayrılır ve yakınlık kurma ihtiyacını ailesi dışında potansiyel eşlere yönlendirir yani aşk ilişkisi bu dönemin önemli belirleyicilerindendir. Flört ilişkisi kişinin kendisini koruyucu bir partnere teslimiyet duymasını sağlayabilmektedir. Sağlıksız flört ilişkileri ise kişinin ruh ve beden bütünlüğünü olumsuz etkileyebilmekte ve ilişkinin ileriki dönemlerinde ruh/beden bütünlüğünü bozabilmektedir.

Fiziksel Flört Şiddeti: Kişiye bedenen zarar veren ve kasıtlı olarak yapılan tüm eylemler fiziksel flört şiddetidir. Partnerin beden bütünlüğüne zarar verecek ve bozacak davranışları içermektedir. Örneğin, tokat atmak, hırpalamak, cimciklemek, tekmelemek, itelemek, bir şey fırlatmak, silah vb. nesneyle zarar vermek, yumrukla veya başka bir nesneyle vurmak, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak fiziksel flört şiddetidir.

Psikolojik Flört Şiddeti: Partnerlerden birinin diğer partnerde korku uyandıran ve kendisine olan güvenini sarsan tüm eylemler psikolojik flört şiddetidir. Psikolojik flört şiddeti genellikle yapılan tek bir davranış ile karşı tarafta olumsuz sonuçlara yol açmaz. İstismar eden partner davranışını sistematik ve düzenli olarak sürdürür. Örneğin, kıskançlık nedeniyle sık sık tartışmak, partneri sosyal çevresinden izole etmek, aşırı öfkelenmek, intihar girişiminde bulunmakla tehtit etmek, karşı tarafı sürekli kontrol altında tutmak , giyim ve iletişim tarzına müdahale etmek ve eleştirmek, hakaret etmek, partneri küçük düşürmek psikolojik flört şiddetidir.

Cinsel Flört Şiddeti: Bir partnerin diğer partneri cinsel birliktelik konusunda zorlaması cinsel flört şiddetidir. Genellikle partner cinsel yakınlık kurma da diğer partneri psikolojik açıdan da istismar eder ve cinsellik konunda “hayır”ı kabul etmez. Cinsel flört şiddeti genellikle tek başına görülmez. Cinsel şiddete yol açacak birçok davranış ilk olarak psikolojik şiddet ile başlar ve fiziksel şiddet içeren davranış unsurlarını ile beraberinde görülür.

FLÖRT ŞİDDETİNİN ÖNLENMESİ VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI:

Flört şiddeti uygulayan ve istismar eden partnerin düzeleceğine ve değişeceğine inanmak, şiddet içeren davranışları yok saymak, kabullenmek ve ilişkiye devam etmek durumu istismara uğrayan kişi için daha da zorlaştırabilir. Sorunla başa çıkmak için atılabilecek en önemli adım durumu yakın hissedilen biri ile paylaşmaktır. Desteğe açık olmak ve yardım almayı kabul etmek gereklidir. Böylece kişi kendisini daha güçlü ve sorunla baş edebilecek dayanıklılıkta hissedebilecektir ve alternatif çözüm yolları bulunabilecektir. Özellikle fiziksel ve cinsel flört şiddetine maruz kalındıysa Polis, Jandarma, Alo 183 ve Mor Çatı gibi güvenlik güçlerine başvurulmalıdır. Psikolojik olarak şiddete düzenli olarak maruz kalan bireyler de şiddetin etkileri daha uzun süreli olabilmektedir bu nedenle psikolojik veya psikiyatrik destek almak önemlidir.