CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Milletvekili İsmet Güneşhan ile birlikte 22 Ağustos’ta Çanakkale’de başlayıp 4 bin 80 hektar alanda etkili olan ve 3 gün devam eden yangında mağdur olanlar için kanun teklifi verdi. Özgür Ceylan, Kayadere Köyü civarında çıkan orman yangınının rüzgârın da etkisiyle hızla çok büyük bir alanda etkili olduğunu, Çanakkale Valiliği’nin koordinasyonunda Kayadere, Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören, Taşlıtarla, Ulupınar, Elmacık Köyü ve Bağlısı Değirmendere, Belen Köyü Çiftlik Bağlısı Çiftlikdere köyleri ile Salavat ve Andıktaşı Mahalleleri tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını hatırlatarak, “Söz konusu yangın dolayısıyla bölge halkının ekonomik faaliyetinin temelini oluşturan tarımsal üretim alanlarında büyük maddi kayıplar oluşmuştur. Meydana gelen yangının etkisi altında kalan köylerimizde ekili ve dikili alanlar yanmıştır. Çanakkale’nin ciğerlerinin bir kez daha yandığı bu dönemde, Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları yapılacaktır. İlk belirlemelere göre 7 ev ile yaklaşık 29 ahır ve ağıl hasar görmüştür” diye açıkladı.

Özgür Ceylan teklifin gerekçesinde yangından etkilenen köylerin fiziki hasarlarının giderilmesinin yanında, tarım ve hayvancılıkla geçinen üreticilerin de kayıplarının telafi edilebilmesi ve bu üreticilerin üretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için meydana gelen zararlarının tamamının kamu tarafından karşılanmasının büyük önem arz ettiğini ifade ederken, “2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasını teklif ettik.

"Mesajı aldık, gereğini yapıyoruz" "Mesajı aldık, gereğini yapıyoruz"

“BORÇLARI BİR YIL ERTELEYİN”

Özgür Ceylan’ın kanun teklifi ile 2090 sayılı kanuna ek geçici madde eklenerek, “22.08.2023 tarihinde Çanakkale’de çıkan orman yangınında, ürünü, arazisi, tarım araç ve gereçleri ile ev, ahır ve ağılları zarar gören üreticilerin kayıplarının karşılığı, il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca veya Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı tespitler üzerinden hak sahiplerine ödenmesi ve Madde kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin T.C. Ziraat Bankası AŞ. ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından kullandırılan (Hazine kaynağına dönüşmüş krediler dahil) ve bu Maddenin yürürlük tarihi itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan tarımsal kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/ hesap devresinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren bir yıl süreyle ertelenir. T.C. Ziraat Bankası ve TKK'nın Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesapları’nda kayıtlı veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları ise bu Maddenin yürürlük tarihini takip eden ayın birinci iş günü itibariyle faiz tahakkuk ettirilmeksizin, bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenmesi” teklif edildi.

“TARSİM ZORUNLU OLMASIN”

CHP’li Özgür Ceylan kanun teklifinde, Çanakkale’de yangından etkilenen üreticilerin Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın kapsam içine alınması gerektiğini teklif ederken, tüm üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi. Özgür Ceylan TBMM’nin yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim tarihi sonrası teklifin kanunlaşması yolunda komisyon gündemine alınması için çalışacaklarını ifade ederek, “Konunun siyaset ötesi olduğunu düşünüyor ve mağdurların bir an önce zararlarının karşılanması gerektiğine inanıyoruz. Teklifin bir an önce kanunlaşması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

Editör: Ahmet Tunç