KUPÜRLERDEN YANSIYANLAR

1977 yılında Biga Lisesinin orta kısmına başlamıştım. Girişteki nizamiye binasının üstündeki “Biga Lisesi” yazısı ve onun altındaki “Kuruluş 1933” ibaresini hiç unutamam.

Orta kısmından mezun olup Biga Endüstri Meslek Lisesine gittikten sonra adı Biga Mehmet Akif Ersoy Lisesi olmuştu. Bu değişiklik beni rahatsız etmişti. Mehmet Akif’i sevmediğimden değil, aynı yıllarda Yeşilköy Havaalanının adı Atatürk olarak değiştirildiğinde de üzülmemin nedeni bu memlekette bir geleneğin oluşmasının neredeyse imkansız olduğunu anlamış olmamdı.

Her iktidar değiştiğinde veya darbe olduğunda cadde ve sokak adlarının değiştirilmesi, hatta köy ve kasaba adlarının da bu köksüzlükten nasibini alması ne kadar üzücü…

***

Neyse aslında ilginç bir liseydi, filmi yapılsa korku – komedi türünde olurdu. MC hükümeti dönemlerinde teneffüslerde Mehter Marşıyla soluklanırken, CHP hükümeti geldiğinde okul hoparlörlerinden Cem Karaca’nın 1 Mayıs Marşı duyulurdu.

Eski görkemli günlerinin izlerinden biri, yeni binanın (sanırım C Blok) ikinci katındaki kızlar tuvaletinin antresinde dışarıdan da görülen ve ahı gitmiş vahı kalmış, muhtemelen Halkevinden kalma kuyruklu piyanoydu…

Herkesin yakasında bir Atatürk rozeti vardı… Köylü kasketli, kalpaklı, fötrlü ve şapkasız Atatürk rozetleri, MHP’li, CHP’li, İGD’li (İlerici Gençlik Derneği), ÜGD’li (Ülkücü Gençlik Derneği) her gencin bir Atatürk’ü vardı. Farklı Atatürkçülerin siyasi kavgasının yaşandığı garip günler, “en Atatürkçü” askerlerin müdahalesiyle acı bir biçimde bitmişti.

***

Biga Lisesinde o günler için iyi sayılabilecek bir kütüphane, güzel bir müzik odası, fen laboratuvarı, tiyatro sahnesi de olan bir spor salonu vardı.

Ben mi hatırlamıyorum yoksa hiç yok muydu bilmiyorum: Tarihçesiyle ilgili bilgi alabileceğimiz bir pano yoktu. Herhangi bir öğretmenden de bu konuda bir bilgi kırıntısı bile duymadım.

Ta ki 1965 yılında yayınlanmaya başlayan Liseli gazetesinin ilk sayısındaki bir yazıyı okuyuncaya kadar.

Liseli ilginç bir gazete… Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları hariç, her ayın onuncu günü yayınlanırmış. Sahibi Biga Lisesi Kültür ve Edebiyat Kolu adına Abidin Balcı… Emeği geçenler: İbrahim İşyar, Burhan Yavaşoğlu, Hüsnü Atıcı, Müjdat Gider, Aydoğan Ünver, Yusuf Badaş, Perran Abban, Nevin Demirtaş, Gündüz Etili, Eyup Yengin ve Selçuk Kaya… Dört sayfalık bu gazete Cahit Renda Matbaası tarafından basılıyor ve 50 kuruşa satılıyormuş…

***

Gelelim lisemizin kayıp tarihine… İşte Kültün ve Edebiyat Kolu üyesi ve Biga Lisesinin 5 / Fen öğrencisi Selçuk Kaya tarafından kaleme alınan tarihçe:

“OKULUMUZUN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Okul gazetemizin ilk sayısında, okulumuzun bugüne dek gelişimini okurlarımıza duyurmayı yararlı ve gerekli buldum.

Lisemiz ilk kez, 13-9-1933 tarihinde şimdiki Dumlupınar İlkokulu binasında «İkmâl  Mektebi» adı ile açılmıştır. İlk açılışında görev alan yedi öğretmenin hiçbiri asil değildir.  Salih Çizgi müdür vekilliği ve matematik, Ali Niyazi Sarıdal Tarih - Coğrafya, Dr. Muammer Kurulay Fen Bilgisi, Ziya Bey Fransızca, Muhtar Bey Türkçe, Fevziye Hanım Biçki - dikiş ve şimdi Orman Dairesi muhasebecisi olan Yusuf Uysal Bey de Müzik derslerini okutmuşlardır.

Okulun ilk yıldaki öğrenci mevcudu 72’dir. İlk mezunlarını 1935-1936 Öğretim yılı sonunda vermiştir. Bu öğrencilerin on altısı kız, yirmi altısı erkektir.

1936 yılı Eylül ayında okul binası değiştirilerek, 1916 yılında Numune Mektebi olarak yapılmış olan şimdiki Osmangazi İlkokulu binasına taşınılmıştır. Depremin meydana getirdiği hasara rağmen ayni binada öğretime devam edilmiştir. 25-2-1956 tarihinde Biga’nın Köşklü Bağ mevkiindeki şimdi içinde bulunduğumuz binaya taşınılmıştır.

13-10-1950 yılına kadar Ortaokul olarak öğretime devam eden okulumuz, bu tarihte ilk defa dördüncü sınıfın açılmasıyla lise durumuna geçmiştir. Bugüne değin Lisemiz dört dönem mezun vermiştir.

Okulumuzun bugünkü yönetim ve öğretim kadrosu şöyledir; A. Mithat Akalın Lise Müdürü, Abidin Balcı Lise Müdür B. Yardımcısı, Neriman Aksoy ve Yaşar Atan Müdür yardımcısı, Aylâ Sökmen Edebiyat, Burhan Yavaşoğlu, İbrahim İşyar, Melek Gökdemir, Tunca Kartal, Nazmi Pekdemir, Saliha Önver Edebiyat Gurubu, Ayten İslimyeli, Ayhan Yaltırak Coğrafya, Ayhan Gürsel, Hikmet Akalın, Avni Caner, Alaaddin Ündar, Selâmi Yemenici Fen Gurubu, Ergun Tulay Biyoloji, Ruchan Atan Fransızca, Saide Uman İngilizce, Kevser Ozangil Resim, Aylâ Selek Ev-iş derslerini okutmaktadırlar. Bugün için müzik ve beden eğitimi öğretmeni yoktur. Bu noksanlığın da giderilmesini çok arzulamaktayız.

Okulumuzda memur olarak Hüsnü Nebioğlu, Züleyha Beyaz, Emine Bilgin görevlidir.

Okulumuzda 1965 1966 öğretim yılında öğrenciler 23 şubede toplanmıştır. Bunların 253’ü kız, 857’si erkektir. Bina darlığından çift öğretim yapılmaktadır.

Gün geçtikçe gelişerek çevrenin önemli bir kültür yuvası haline gelen okulumuza yararlı yarınlar dilerim.”

10.02.2020 Biga Lisesinin kayıp tarihi

Liseli

Sahibi: Abidin Balcı

Sayı: 1 Sayfa: 1

Tarih: 10 Aralık 1965 Cuma