İkisi de insan ruhunda ve bedeninde ruh bulmuş güçlü ve zayıf karakterlerdir...

İşte tüm cevaplar aşağıda. Siyaset, spor, sanat, kültür ve iş dünyası… Sizce bizleri yönetenler nasıl yöneticiler?

İyi bir yönetici, sorun değil, çözüm odaklı olabilmeli ve ekip arkadaşlarına yetki/sorumluluk verebilmeli. İyi bir yönetici, duygusal zekaya sahip olmalı. Duygularını yönetebilmeli, dinlemeli ve empati kurabilmeli. İyi bir yönetici, vizyon sahibi olmalı ve değişimlere ayak uydurabilmeli, durumsal davranabilmeli.

Kötü bir yönetici nasıl olur?

Kayırmacılık, ayrımcılık, eleştirileri insan içinde, övmeyi kapalı kapılar ardında yapmak, dinlememek, sorumluluk vermemek, hakaret etmek, aşırı otoriter davranmak kötü bir yöneticinin en belirgin özellikleridir. Şu bilinen bir gerçek ki, işten ayrılmalarda en yaygın sebep iş yeri değil, kötü yönetici oluyor.

İki tip yönetici davranışını özetle aktardım sizlere. Her ikisi de insan özelliklerini taşıyan ruh ve bedene sahip yaratıklar.

Pekii ama niye böyle oluyorlar?

İyi bir eğitimden geçmiş, karakteristik yapısını geliştirmiş, sokağı ve insanı iyi analiz etmiş, ayakları üzerine dik durmuş, omurgalı duruşu ideal olarak benimsemiş ve tüm nefsi kazanımları elde etmiş, egodan uzak karakterler iyi yöneticilerdir.

İyi bir aile yapısında baskın karakterler ile yetişmiş veya tam tersi ailesiz ortamda yetişmiş ezik ve baskı altında yetişmiş, karakter yapısı oturmamış, ezilmiş, tek başına hedefe ulaşamamış, kimliği oturmamış, arayış içinde olan, kullanılmaya müsait tavırlar sergileyen ve ilk fırsatta bu durumu öğrenen insanlar tarafından fark edilip bir konuma getirilenler ise kötü yöneticilerdir.

İkisi de insan ruhunda ve bedeninde ruh bulmuş güçlü ve zayıf karakterlerdir...

Biga’da ve Çanakkale’de yöneticilikler yapmış, Biga’yı çok seven, Biga’da çok sayıda çocuğumuzun spor hayatına dokunmuş, başarılı çocuklar yetiştirmiş bir sporcu olarak yazıyorum bu satırları.

Yönetme iddiasında olan, hayatlarınıza dokunmuş, hayatınızı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen yöneticileriniz illa ki vardır. En azından yönetici bir tanıdığınız ya da bir akrabanız mutlaka vardır. Kentinizi yönetenler, spor kulüplerinin başında olanlar, derneklerin, odaların, borsaların, kooperatiflerin başında olanlar… Aileyi yöneten anne ve babalar…

Yönetenleri belirleyen yönetilenlerdir. Yönetenler ise yönetilenler arasından çıkar.

Pekii… Sizin yöneticileriniz nasıl kişiler?