BİGA'DA SEÇİMLER - BÖLÜM 7

Türkiye  1961 yılı genel seçimini yapamadı. 27 Mayıs 1960’ta Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu. TBMM kapatıldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere DP’li milletvekillerin hepsi gözaltına alındı. Yurtta siyasal faaliyetler yasaklandı. DP kapatıldı.

Darbeden sonra ilk seçim 1961 yılı ekiminde yapılabilecekti. Demokrat Parti kapatılmış, Cumhurbaşkanı Celal Bayar hapse mahkûm olmuş, Başbakan Adnan Menderes ve iki bakan idam edilmişlerdi. Ülkenin yazgısı bir avuç subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi’ne emanet edilmişti. Seçimlere dört parti katıldı: CHP,  DP yerine kurulan Adalet Partisi (AP), Yeni Türkiye Partisi (YTP) ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP).

CHP’nin Çanakkale adayları şu isimlerden oluşuyordu: Şefik İnan, Burhan Arat, Mustafa Çalıkoğlu, İzzet Melih Dilmaç, Mustafa Savaşkan.

AP’nin adayları ise şunlardı: Süreyya Endik, Nihat Akay, Zihni Testicioğlu, Osman Babi, İhsan Karasioğlu.

YTP’nin adayları ise, Refet sezgin, Nahit Altan, Nuri Erer, Sadi Fenercigil, Mesut Önür.

Darbeden sonra halkoyuyla yürürlüğe giren yeni anayasaya göre meclisin yanında bir de senato olacaktı. Bu da seçimle oluşacaktı. Çanakkale’den CHP’nin senatör adayları Halit Sarıkaya ve Ali Aksoy’du. AP, Fuat Nuri Özpay ve Ahmet Pakkan’ı senato için aday göstermişti. YTP’nin senatör adayı ise Ömer Mart’tı.

Biga’da seçime doğru partilerin kendi içinde tartışmalar, çekişmeler artmaya başlamıştı. AP adaylarından İhsan Karesioğlu’nun istifası ortalığı toz duman etmeye yetmişti. O dönemde, miting kavramı bugüne göre biraz daha farklıydı. Hükümet Meydanı’nda bir köşe, partilerin konuşmaları için ayrılıyor, her partiye belli bir saat veriliyordu. Seçimden on gün önce yapılan konuşmalar Birlik gazetesinde şöyle yer almıştı: “Dün CHP, saat 10’dan 11’e kadar şehrimiz Cumhuriyet Alanında bir açık hava toplantısı yapmıştır. Toplantıyı oldukça kalabalık bir vatandaş kitlesi takip etmiştir. CHP milletvekili adayı Şefik İnan geniş bilgisiyle, CHP’nin seçim beyannamesinde işaret edilen hususları açıklamış, sövmeden, şahsiyata kaçmadan efendice yaptığı konuşmasını vatandaşlar zevkle dinlemişler ve bir çoğu ‘ İşte konuşma böyle olur, yüreğinde memlekete hizmet aşkı olanlar ancak böyle yürekten ve güzel konuşur’ demişlerdir.”

Aynı gün AP de bir açık hava toplantısı yapmıştı: “Dün AP’nin açık hava toplantısında senato adayı Fuat Nuri Özpay makul, mutedil ve efendice bir konuşma yapmıştır. Ah ne olurdu, bütün AP’liler hep böyle olsa.”

Aynı günler, ilginç bir uygulamaya şahit olmuştu Bigalılar. Bir uçak Biga semalarında uçmuş ve tomar tomar bildirgeyi aşağıya yağmur gibi yağdırmıştı. Bu bildirgeler Milli Birlik Komitesi imzasını taşıyordu ve şöyle yazıyordu: “Aziz Vatandaş; sen istediğini seçeceksin. Konuşanları dikkat ve sükunetle dinle.”, “Sevmesini bilirsen sevilirsin. Sayarsan sayılırsın. Milletin huzur ve güveni için bu tutum şarttır.”, “Sen seçeceksin. Seçtiğin çoğunluğu alırsa o iktidara gelecektir.”

Seçimler 15 Ekimde yapıldı. Biga’da AP 14.488 oy oldı. CHP 7749, CKMP 3018, YTP ise 4441 oy aldı.Çanakkale il genelinde ise oy dağılımı şöyle oldu: CHP: 49.304, AP: 43.730, YTP: 33.720, CKMP: 13.942.

Bu sonuçlarla CHP’den Şefik İnan ve Burhan Arat, AP’den Ahmet Nihat Akay ve Süreyya Endik, YTP’den Refet Sezgin milletvekili seçildiler.

Senatoya ise iki CHP’li aday seçildi:Ali Aksoy, Mehmet Halit Sarıkaya.

Süreyya EndikŞefik İnanRefet SezginBurhan AratAhmet Nihat Akay