KIYIDA KÖŞEDE BİR YER

İlkokul yıllarına denk gelir. Sene sonu müsameresi için küçük bir rol almış. Bir hasta bakıcıyı canlandırmıştır. Hatırladığım kadarıyla sedye ile hastayı getirip, götürmek dışında bir görevim yoktu. O gösterinin bir parçası olmak kendimi değerli hissetmeme sebep olmuştu.

Her bireyin tiyatro ile tanışması hemen hemen bu evrelere denk gelir. Ya da tiyatronun ne demek olduğuna dair fikir sahibi olması…

Daha sonra tiyatronun beni cezbeden kısmı işlevselliği oldu. Yaşamın kendisinin tiyatro oluşu ve tiyatronun yaşamın kendisinden beslenmesi, tiyatro sanatında birçok sanatın girift olarak iç içe geçmiş olması, ilgimin yoğunlaşmasına sebep olmuştur.

2004 yılında İstanbul'da değerli hocam İlker Köklük'ten tiyatro sanatı ile ilgili eğitim aldım. Aynı zamanda İlker hocamın hem yazıp hem de yönettiği, Kafkasya'dan Yana isimli Çerkes kabaresinde yer aldım. Amatör ruhla ilk olarak profesyonel sahneye ayak basmam bu oyunla oldu. Kısaca; öz geçmişin boşa geçmemiş bölümlerinden kısmen bahsettiğimize göre yazının içeriğine giriş yapabiliriz.

FORUM TİYATRO NEDİR?

Forum; bir konuda düzenlenmiş olan, konuşmacıların yanı sıra dinleyici durumundaki kişilerin de söz alabildiği toplantılardır. Forum Tiyatro ise konu belirlenip sadece konuşmak yerine aynı zamanda o konuyu gösterme imkanı sunar. Hatta bırakın tiyatro eğitimi almayı; hiç tiyatro izlememiş birine bile tiyatro yapma imkanı sağlar…

En belirgin ve bu konu hakkında kuram ortaya koyan Augusto Boal'dir. Ezilenler Tiyatrosu adını verdiği çalışmalarının çıkış noktası ise yakın dostu ve eğitim felsefecisi olan Paolo Freire'dir. Antik Yunan ve onun tragedyaları, filozoflar, sanat akımları, Hegel ve Brecht gibi isimlerin kuram ve yaklaşımları, çalışmalarının karşılaştırma ve esin kaynaklarıdır.

1931 yılında doğan BOAL, tiyatro kariyerine 1960'lı yıllarda Brezilya'da Arena Tiyatrosu'nda başladı.

1970'lerin başında Brezilya’da yaşanan darbe yüzünden Peru'ya sürgün gitmek zorunda kalır. Peru'da; tiyatroyu demokratikleştirmek ve ezilenlerin sesi haline getirmek için ezilenlerin tiyatrosu çalışmalarına başladı.

Augusto Boal tiyatroyu; hayatı değiştirmenin bir aracı olduğu kadar bir laboratuvar olarak görüyordu. Boal'in çalışmalarının bir gayesi de seyircileri edilgen konumdan kurtarmaktır. Seyircilerin; oyuncuları izlemekle yetinmeyip, aktif katılımcılar haline getirilmesini amaçlayan bu girişim, kısa sürede Güney Amerika sınırlarını aştı ve dünyanın birçok ülkesinde sayısız kişinin esin kaynağı oldu…

***

Biga Dernekler Platformu’na forum tiyatro ile ilgili bir proje sundum. Yakın zamanda takvimleyip projeye başlayacağız.

Biga Dernekler Platformu, Eko turizm söylemini ilk defa dillendiren, eko turizm için çalışmalar yürüten ve kültür dernekleri ile beraber önemli dernekleri bünyesinde barındırmaktadır. Forum Tiyatro projesinin; eko turizm konusuna somut bir ivme kazandıracağını ön gördük.

Ayrıca derneklerin ve Biga'da var olan kültürlerin tanıtımı adına, anlamlı bir çalışma olacağını düşünüyorum.

Bu bir sosyal sorumluluk projesi! Bazen bir köy meydanında - kahvehanesinde, bazen bir dernek lokalinde, bazen sokakta - caddelerde, forum tiyatro yapacağız. Başka konulara da etkisi olacağı yadsınamaz! Elbette o konular olgunlaştıkça ve ortaya çıktıkça değerlendirilir.

Her ne kadar yazdıklarım noktası, virgülüne dokunmadan yayınlansa bile, ister istemez bir yerde durmak gerekiyor. Bu ve benzeri konuları bu köşede, sonuçları ile beraber yazmaya devam edeceğim. Bu imkanı sunan dostlarıma her zaman teşekkür ediyorum. Ve fakat; bu yayının her kesimden bireylerin takdirini kazandığını gözlemliyor ve duyuyorum. Sözlü takdir bu yayının devam edebilmesi için yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla; lütfen abone olunuz, abone olmayı öneriniz!